Фєрдинандъ дє Соссѷръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Фєрдинандъ дє Соссѷръ

Фєрдинандъ дє Соссѷръ и франкїискꙑ Ferdinand de Saussure · Ноємврїꙗ 26 · 1857 лѣта — фєвроуарїꙗ 22 1913 · наивєличаи свицєрьскъ ѩꙁꙑковѣдъ бѣашє ⁙ Ѥгожє кънига главьнѣишꙗ ⁖Объщємоу ѩꙁꙑкоꙁнанию оучєниѥ⁖ ѥстъ

Ѩꙁꙑкъ и рєчь раꙁличилъ ѥстъ ⁙ Ѩꙁꙑкоу сѷстимѣ ѥдиниць и правилъ сѫщоу · рєчь съвъкоупьность вꙑскаꙁꙑвании ѥстъ

Ꙃнаци ѩꙁꙑка оꙁначаѭщѫ и оꙁначаѥмѫ страноу оукаꙁалъ ѥстъ