Фївонакїинови чисмєна

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Фївонакїинови чисмєна · чѧсти сєго рѧда чисмєнъ сѫтъ :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, … ·

идѣжє прьва два чисмєнѣ николико и ѥдино ѥстє · а кождо слѣдѧщє чисмѧ ис събора дъвою чисмєноу прѣдъ нимъ идѫщи сѧ обраꙃоуѥтъ

Сь рѧдъ Дрєвьнѣи Їндїи вѣдомъ бѣ ⁙ Єѵрѡпѣ жє и напрьва Лєѡнардъ сꙑнъ Вонакїинъ опьса · ѥгожє имєньмь рѧдъ сь и нарєчє сѧ

кладѧꙁи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  • Pisano, Leonardo (2002), Fibonacci's Liber Abaci: A Translation into Modern English of the Book of Calculation, Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences, Springer