Їндїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Їндїꙗ Димократїꙗ
Republic of India
भारत गणराज्य


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЇндїꙗ ха́рта
Їндїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Новъ Дєли
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Англїискъ и хинди
самостоꙗтѣль
1947
пространиѥ  
- вьсѩ 3 287 263 х҃м²
въсєлѥниѥ 1 423 833 000
мєждоусѣтьна имєнъ область .in

Їндїꙗ · и англїискꙑ India · хинди भारत (Бхаратъ) · єпїсимьно имѧ Їндїꙗ Димократїꙗ · дрьжава въ южьнѣи Асїи ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Новъ Дєли ѥстъ ⁙ Дрьжавьна ѩꙁꙑка хинди и англїискъ ѥстє ⁙ Людии 1,5 тꙑсѫщь лєѡдръ обитаѥтъ · того дѣлꙗ Їндїꙗ числомь народа наивєличаишии дрьжава свѣтоу ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Слово ⁖ Їндїꙗ ⁖ отъ имєнє рѣкꙑ Їндъ исходитъ

Їндїꙗ своѭ самостоꙗтѣл҄ь отъ Британьскꙑ їмпєрїѩ 1947 лѣта авила сѫтъ ⁙ 1949 лѣта Дрьжавьнъ Оуставъ · и англїискꙑ Constitution of India · напьсанъ бѣ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Їндїꙗ Южьнꙑ Асїѩ наивєлика дрьжава ѥстъ ⁙ Ѥѩжє Їндїискъ ѡкєанъ оумиваѥтъ сѧ

Їндїꙗ на 28 дрьжавъ и на 8 съвѫꙁьнъ чѧстии дѣлѥна ѥстъ

Їндїѩ видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ