Jump to content

Ꙁємлѥтрѩсѥниѥ Ꙗпѡнїи 2011 лѣта

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

38°19′19.2″ с҃ш 142°22′08.4″ в҃д / 38.322° с҃ш 142.369° в҃д. (G)


Ꙁємлѥтрѩсѥниѥ Ꙗпѡнїи 2011 лѣта и ꙗпѡньскꙑ 2011年東北地方太平洋沖地震 · наисильнѥи сєїсмичьнъ приключаи сѥи дрьжавꙑ їсторїи ѥстъ[1] ⁙ Ѥгожє мѣра по Рихтєра клїмацѣ до 9,1 ѥстъ[2]

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ꙁємлѥтрѩсѥниꙗ начѧло 11 дьнꙗ мартїꙗ 2011 лѣта бѣ ⁙ Ꙁємлѥтрѩсѥниꙗ срьдьцє Тихомь ѡкєанѣ бѣ · въ 130 х҃м одалѥнии отъ града Сєндаꙗ и 373 х҃м отъ Токꙗ ⁙ По главьна ꙁємлѥтрѩсѥниꙗ такожє мъногꙑ мьн҄ьши бѣ силоѭ отъ 5 ѥдиницѧ

Ꙁємлѥтрѩсѥниѥ такождє къ ꙁълоу приключаѭ на атомьнѣ илєктростаѳмѣ Фоукоусима А҃ привєдє

слѣдьствиꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Чѧсти Миꙗги · Иватє и Фоукоусима болѥ вьсьхъ отъ ꙁємлѥтрѩсѥниꙗ раꙁроушєниꙗ и инꙑ провлимꙑ имѫтъ ⁙ Вєлика влъна мъногꙑ брѣжьнꙑ гради поничьжила ѥстъ · онажє и Рѡсїѩ · Гоуама · Їндонисїѩ · Фїлїппинъ · Нова Ꙁєланда и Ѥдьнѥнъ Амєрїканьскъ Дрьжавъ прѣдѣлъ дъшьла ѥстъ ⁙ Болѥ 12 тꙑсѫщи людии ю погꙑнѫли напрасно сѫтъ и 15472 людии сѫдьба исто нєвѣдома ѥстъ[3]

Їкономїчьнꙑ слѣдьствиꙗ вєльми вєликꙑ сѫтъ : до 235 тьмъ тьмъ амєрїканьскъ доларъ сѫтъ[4]

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
  1. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0001xgp.php
  2. https://web.archive.org/web/20150722220526/http://www.staradvertiser.com/news/breaking/Tsunami_warning_center_raises_magnitude_of_Japan_quake_to_91.html
  3. http://lenta.ru/news/2011/04/03/deathtoll1/
  4. http://siteresources.worldbank.org/INTEAPHALFYEARLYUPDATE/Resources/550192-1300567391916/EAP_Update_March2011_japan.pdf