Ꙃвѣꙁда

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Ꙃвѣꙁда Сїрїи · ꙗжє послѣди Слъньца наиꙗрꙑи видимъ Ꙁємли свѣтъ даѥтъ

Ꙃвѣ́ꙁда ѥстъ свѣтꙗщє сѧ нєбєсьно тѣло ѥжє иꙁ аєрїꙗ съставлѥно ѥстъ · вънѫтри ѥгожє ѳєрмоꙗдрьна сѷнѳєсь идєтъ или давѣ идошє[1] ⁙ Своѭ єнєргїѭ больша ꙃвѣꙁдъ чѧсть отъ ѳєрмоꙗдрьна сѷнѳєтїчьна прѣвращєниꙗ водорода въ илїѥ при вꙑсоцѣ ѳєрмокрасїи имѣтъ ⁙ Вьсѣхъ ꙃвѣꙁдъ Ꙁємл҄ѣ ближьши Слъньцє ѥстъ ⁙ Ꙁа оудалѥниѥмь вєликомь о Ꙁємлѩ ꙃвѣꙁда авлꙗѥтъ сѧ акꙑ свѣтьла тъчьца ночьнаѥго нєбєсє

Окрѫгъ ꙃвѣꙁдъ планитꙑ · астєроїдꙑ · комитꙑ и инꙑ ꙃвѣꙁдꙑ вращати сѧ могѫтъ · тꙑ ꙃвѣꙁдьнꙑ сѷстимꙑ сѧ авлꙗѭтъ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Засов А. В. Звезда // Астронет