Jump to content

Планита

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Слъньчьна сѷстима

Планита · отъ грьчьска словєсє πλάνης· си рєчь страньникъ · сфєрїчьно нєбєсьно свѣтило ѥстъ · ѥжє иматъ нєвєлїкѫ ѳєрмокрасїѭ и около ꙃвѣꙁдꙑ бѣжєтъ ⁙ Планити нє могѫтъ тєплоꙗдрьнѫ сѷнѳєсь творити · нєвєликѫ бо имѫтъ астрономїчьнѫ масѫ ⁙ Крѫгъ бѣга планитъ орбїтоѭ сѧ рєчєтъ ⁙ Около планитъ съпѫтьници бѣщи могѫтъ

Планити на дъва тѷпа дѣлѥнꙑ сѫтъ ⁙ Прьваѥго тѷпа планити иꙁ камєнъ състоѩтъ и рєкѫтъ сѧ Ꙁємл҄и подобьнами · къ сємоу тѷпоу Єрмии · Дьньница и Арєи сѧ отъносѧтъ ⁙ Вътораѥго жє тѷпа планити иꙁ въꙁдоухъ състоѩтъ · къ нимъ жє Диꙗ · Кронъ · Оуранъ и Посїдѡнъ сѧ отъносѧтъ · въ ихъжє атмосфєрѣ таци въꙁдоуси · ꙗко мєѳанъ · илїѥ или аммїакъ сѧ растворꙗѭтъ

Въ К҃ сътолѣтьѥ Въсєлѥньнѣи вънѣслъньчьни планити ꙁаобрѣташѧ сѧ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]