Єѳїопїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Єѳїопі́ꙗ Съвѫ́ꙁьна Димократі́ꙗ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЄѳїопїꙗ ха́рта
Єѳїопїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Адисъ Абєба
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Амхарьскъ
пространиѥ  
- вьсѩ 1 127 127 х҃м²
въсєлѥниѥ 75 067 000

Єѳїопі́ꙗ и амхарьскꙑ ኢትዮጵያ · єпїсимьно имѧ Єѳїопїꙗ Съвѫꙁьна Димократїꙗ и амхарьскꙑ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ · Афрїцѣ дрьжава ѥстъ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ амхарьскъ ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Адисъ Абєба ѥстъ ⁙ Єѳїопїи людии 75 лєѡдръ обитаѥтъ


Афрїкꙑ дрьжавꙑ
Алджаꙁаиръ • Ангола • Бєнинъ • Ботсвана • Боуркина Фасо • Боуроунди • Габонъ¹ • Гамбїꙗ • Гана • Гвинєꙗ • Гвинєꙗ Бисавъ • Джибоути • Єгѷптъ • Єрѷѳрїꙗ • Єсватини • Єѳїопїꙗ • Єкваторьна Гвинєꙗ • Ꙁамбїꙗ • Ꙁимбабвєи • Камєроунъ • Кєнїꙗ • Конго Димократїꙗ • Димократїчьска Дрьжава Конго • Коморꙑ • Брѣгъ Слоновꙑ Кости • Лєсото • Либєрїꙗ • Лївїꙗ • Мадагаскаръ • Малави • Мали • Мароко • Маѵританїꙗ • Маѵрїкїи • Моусѫбикъ • Намибїꙗ • Нигєръ • Нигєрїꙗ • Роуанда • Сєнєгаль • Сєишєлꙑ • Сиєра Лєонє • Сомалїꙗ • Свѧтъ Ѳома и Принсипи • Соуданъ • Танꙁанїꙗ • Того • Тѷнїсъ • Оуганда • Чадъ • Южьна Афрїканьска Димократїꙗ • Южьнъ Соуданъ

нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Сомалиландъ • Поунтландъ • Ꙁападьна Сахара

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ