Jump to content

Єрѷѳрїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Єрѷѳрі́ꙗ
ሃገረ ኤርትራ
دولة إرتري
Stato dell'Eritrea


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Ertra, Ertra, Ertra

Єрѷѳрїꙗ ха́рта
Єрѷѳрїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Асмє́ра
15° 20' N 38° 56' E
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ тїгрїньскъ · аравьскъ и италі́искъ
строѥниѥ прѣдъсѣдатєл̑ьска димократі́ꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ь Їсаі́асъ Афьвє́ркꙑ
самостоꙗтѣль
отъ Єѳїопі́ѩ
 - смс҃ть авлѥна Маїꙗ 24 · 1993 лѣта 
пространиѥ  
- вьсѩ 121 тꙑсѫщъ х҃м²
въсєлѥниѥ 5,2 лєѡдръ
платьно срѣдьство На́кфа (ERN)
МО҃С ко́дъ ERN
мєждоусѣтьна имєнъ область .er
мєждоусѣтии мѣсто www.shabait.com

Єрѷѳрі́ꙗ и тигрин҄ьскꙑ ሃገረ ኤርትራ · аравьскꙑ دولة إرتري · италїискꙑ Stato dell'Eritrea · Афрїкꙑ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Дрьжа́вьнꙑ ѩꙁꙑци́ тїгрїньскъ · аравьскъ и италі́искъ сѫ́тъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Асмє́ра ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 4300 тꙑ́сѫщь

Єрѷѳрі́ꙗ самостоꙗтєл҄ьнаꙗ отъ Єѳїопі́ѩ дрьжа́ва 1993 лѣ́та стала ѥ́стъ

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Афрїкꙑ дрьжавꙑ
Алджаꙁаиръ • Ангола • Бєнинъ • Ботсвана • Боуркина Фасо • Боуроунди • Габонъ¹ • Гамбїꙗ • Гана • Гвинєꙗ • Гвинєꙗ Бисавъ • Джибоути • Єгѷптъ • Єрѷѳрїꙗ • Єсватини • Єѳїопїꙗ • Єкваторьна Гвинєꙗ • Ꙁамбїꙗ • Ꙁимбабвєи • Камєроунъ • Кєнїꙗ • Конго Димократїꙗ • Димократїчьска Дрьжава Конго • Коморꙑ • Брѣгъ Слоновꙑ Кости • Лєсото • Либєрїꙗ • Лївїꙗ • Мадагаскаръ • Малави • Мали • Мароко • Маѵританїꙗ • Маѵрїкїи • Моусѫбикъ • Намибїꙗ • Нигєръ • Нигєрїꙗ • Роуанда • Сєнєгаль • Сєишєлꙑ • Сиєра Лєонє • Сомалїꙗ • Свѧтъ Ѳома и Принсипи • Соуданъ • Танꙁанїꙗ • Того • Тѷнїсъ • Оуганда • Чадъ • Южьна Афрїканьска Димократїꙗ • Южьнъ Соуданъ

нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Сомалиландъ • Поунтландъ • Ꙁападьна Сахара