Афрїка

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Афрїка свѣтьнѣ хартѣ

Афрїка свѣта чѧсть и въторꙑи наибол҄ии ипїръ по Єѵрасїѩ ѥстъ ⁙ Афрїкꙑ пространиѥ 29,2 лєѡдръ х҃м² ѥстъ

Афрїкꙑ дрьжавꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Афрїцѣ 55 дрьжавъ сѫтъ ⁙ Бол҄ьши дрьжава Алджаꙁаиръ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Свѣта чѧсти

Єѵрѡпа : Сѣвєрьна Єѵрѡпа · Ꙁападьна Єѵрѡпа · Срѣдьнꙗ Єѵрѡпа · Вьсточьна Єѵрѡпа · Южьна Єѵрѡпа
Асїꙗ : Сѣвєрьна Асїꙗ · Ꙁападьна Асїꙗ · Срѣдьнꙗ Асїꙗ · Вьсточьна Асїꙗ · Южьна Асїꙗ · Юговъсточьна Асїꙗ
Афрїка : Сѣвєрьна Афрїка · Ꙁападьна Афрїка · Срѣдьнꙗ Афрїка · Вьсточьна Афрїка · Южьна Афрїка
Амєрїка : Сѣвєрьна Амєрїка · Срѣдьнꙗ Амєрїка · Южьна Амєрїка
Ѡкєані́ꙗ : Аѵстралїꙗ · Новъ Ꙁєландъ · Мєланисїꙗ · Мїкронисїꙗ · Полѷнисїꙗ
Полꙗрьни области: Арктїка · Антарктїка