Антоуанъ Мєѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Антоуанъ Мєѥ

Антоуа́н Мєѥ́ и франкїискꙑ Paul-Jules-Antoine Meillet · Ноємврїꙗ 11 · 1866 лѣта́ — Сєптємврїꙗ 21 1936) К҃-аѥго столѣтиꙗ ѥдинъ о наивєличаишиихъ франкїискъ ѩꙁꙑковѣдъ бѣашє

бїографїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Мєѥ почьнє своѩ наоукꙑ Сорбоннꙑ панєпїстимїии · идє ѥмоу довьлѣли Мишєлъ Брєалъ · Фєрдинандъ дє Соссѷръ и Année Sociologique члѣни бѣашє ⁙ 1890 лѣта имє оучѧстиѥ ислѣдоватєл҄ьсцѣ ходѣ Каѵкасїискамъ горамъ · идє иꙁоучи армєньскъ ѩꙁꙑкъ ⁙ Послѣди своѥго въꙁвращєниꙗ пакꙑ наоукꙑ съ Соссѷромь дѣлаашє

Антоуана Мєѥ кънигꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • Esquisse d’une grammaire comparée de l’arménien classique · 1903
 • Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes · 1903
 • Les dialectes indo-européens · 1908
 • Aperçu d’une histoire de la langue grecque · 1913
 • Altarmenisches Elementarbuch · 1913
 • Les langues dans l’Europe nouvelle · 1918
 • Linguistique historique et linguistique générale · 1921
 • Les origines indo-européennes des mètres grecs · 1923
 • Esquisse d’une histoire de la langue latine · 1928
 • La méthode comparative en linguistique historique · 1928
 • Обьщєсловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ
 • Dictionnaire étymologique de la langue latine · 1932