Jump to content

Бананъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Плодꙑ

Бананъ и латиньскꙑ Músa · травъ родъ ѥстъ · въ ихъжє сѣмиѭ 70 видъ въходитъ ⁙ Ѥгожє просторъ отъ Ꙗпѡнїѩ на сѣвєрѣ до Сѣвєрьнꙑ Аѵстралїѩ на югѣ ѥстъ · нъ болѥ распространѥнъ бананъ Юговъсточьнѣ Асїѩ ѥстъ ⁙ Сѭ рослиноу дрьжи на тєплѣ ꙁємлѣ · посѥмоу ѥго блюдєниѥ просто ѥстъ ⁙ Растє обꙑчаѥмь отъ 2 до 9 м҃ въ висотѣ · нъ видъ Musa itinerans var. gigantea и 12 м҃ вꙑшьнимъ можєтъ бꙑти ⁙

Бананъ иматъ наиважьно мѣсто житии асїатьскꙑихъ плѣмєнъ ⁙ Банановꙑ листꙑ обꙑчьно 275 с҃м дльгꙑ и 60 с҃м широкꙑ ѥстє ⁙ Ѥгожє плодъ · ꙗжє такъждє бананъ сѧ нарицаѥтъ · въ дльготѣ отъ 3 до 40 с҃м можєтъ бꙑтъ ⁙ Наивѣдомъ видъ банановꙑѩ сѣмиѩ бананъ раискъ и латиньскꙑ Musa × paradisiaca ѥстъ · ѥгожє и Каѵкасѣ и Кꙑрꙑмѣ людиѥ растꙗтъ ѥстъ ⁙ Раискъ бананъ сємєнъ нє иматъ ⁙