Лаꙁаръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ла́ꙁаръ и грьчьскꙑ Λάζαρος · єврєискꙑ אֶלְעָזָר · хрїстїаньска Благовѣствованиꙗ обраꙁъ ѥстъ ⁙ Ꙗко тамъжє пьсано ѥстъ · Лаꙁара по съмрьти Їисъ Хрїстъ въскрѣси ⁙ Ла́ꙁара родьно мѣсто Виѵані́ꙗ бѣ ⁙ Марѳа и Марїꙗ ѥгожє сєстрꙑ сѫтъ

Нꙑнѣ хрїстїаньствѣ Ла́ꙁаръ ꙗко съвѧтꙑи правьдьникъ прославлѥнъ ѥстъ