Отьчє нашь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
⁖ Отьчє нашь ⁖ црькъвьнословѣ́ньскꙑ

О́тьчє на́шь гла́вьна молитва хрїстїа́нъ ѥ́стъ · ижє вѣроуѭтъ ꙗко самъ ѥѩ Їисъ Хрїстъ чловѣкомъ иꙁглагола ⁙ На многꙑ ѩꙁꙑкꙑ с҄и молитва прѣложєна ѥ́стъ

Словѣ́ньсцѣмь жє ѩꙁꙑцѣ́мь тако сѧ глаголѥтъ:

Отьчє нашь· ижє ѥси на нєбєсѣхъ ! Да свѧтитъ сѧ имѧ Твоѥ́ ·
да придєтъ цѣсарьствиѥ Твоѥ́ · да бѫ́дєтъ волꙗ Твоꙗ́ ꙗко на нєбєсє и на ꙁємл҄и;
хлѣбъ нашь насѫщьнъ даждь намъ дьньсь ·
и остави намъ длъгꙑ нашѧ ꙗкожє и мꙑ оставлꙗѥмъ длъжьникомъ нашимъ·
и нє въвєди на́съ въ искоушєниѥ · нъ иꙁбави нꙑ отъ лѫкаваѥго ⁙
ꙗко твоѥ́ ѥ́стъ цѣсарьствиѥ и сила и слава въ вѣкꙑ ⁙
Аминь

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ