Рѡсїискꙑи роубьл҄ь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Рѡсі́искꙑ хартономїсмꙑ на пѧть тꙑсѫщъ роубьлии видъ

Рѡсі́искꙑи роу́бьл҄ь и роусьскꙑ российский рубль или тъкъмо рубль · Рѡсїѩ · Абхаꙁїѩ и Южьнꙑ Осєтїѩ єпїсимьно платьно срѣдьство ѥстъ ⁙ Ѥгожє кодъ по МО҃С обраꙁьцѫ ⁖ RUB ⁖ ѥстъ ⁙ Єпїсимьна ꙁнака нѣстъ · нъ болєи число людии съкращєниѥ руб. польꙃоуѭтъ ⁙ Дроуꙃи ꙁнаци тако жє сѫтъ · на прикладъ РР и Р съ ѥдьноѭ или дъвама напрєчни чрьти ѥстъ ⁙ Ѥдинъ роубьл҄ь на съто равьни чѧсти и роусьскꙑ копейки дѣлєнъ ѥстъ

вънѣщьнѩ съвѧꙁи[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ
Стольнъ градъ: | Москъва

дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ: | Роусьскъ ѩꙁꙑкъ


їсторїꙗ: Роусь | Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ


Рѡсїѩ чѧсти | Рѡсїискꙑи роубьл҄ь | Сибирь