Jump to content

Сибирь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
  Сибирьскъ съвѫꙁьнъ окрѫгъ    Сибири гєѡграфїчьнъ обраꙁъ     Асїиска Рѡсїꙗ

Сибирь и роусьскꙑ Сибирь · сєвєровъсточьнꙑ Єѵрасїѩ страна ѥстъ · Рѡсїѩ въсточьноу чѧсть · бєꙁ Дальнꙗѥго Въстока · сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Нѣции такождє сѣвєровъсточьноу чѧсть Каꙁахстаноу къ Сибири оносꙗтъ ⁙

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Сибирь Москъвьскꙑ дрьжавꙑ съставъ въшла мєждоу І҃Ѕ и І҃Ꙁ вѣкꙑ ѥстъ ⁙ До того жє врѣмєнє Сибири Сибирьско ханьство бѣ и мъногꙑ плємєна · ижє дрьжавьноу власть нє ꙁнаашє ⁙ Ѥдьнъ ис прьвъ Сибири роусьскъ ꙁавоѥватєлъ Єрмакъ Тимоѳєѥвищь ѥстъ

Напрьва Сибирь ꙗко колонїꙗ оустроѥна бѣ · нъ послѣди съвѧꙁи съ Єѵрѡпьскоѭ Рѡсїѥѭ сътворѥнꙑ бѣ ⁙ Коньцѣ І҃Ѳ и начѧлѣ К҃ вѣка Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть ꙁьданъ бѣ

2000 лѣта Сибирьскъ съвѫꙁьнъ окрѫгъ сътворѥнъ бѣ

въсєлѥниѥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Сибири 26 лєѡдръ людии обитаѥтъ · ижє 18 % отъ вьсѩ Рѡсїѩ въсєлѥниꙗ ѥстъ

наибольшє гради[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

народи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Сибири мъногꙑ народи обитаѭтъ ⁙ Тъ жє роусьсци · татари · ханти · манси · комь · нєньци · саха · боурꙗди и инꙑ жє сѫтъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ