Рѡсїѩ чѧстиѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Дѣло:Хуйцы мокшанской педерации 2014.png
Рѡсїѩ чѧсти · мѣсѧца мартїꙗ 2014 лѣта

██ диктатура

██ Областиѥ

██ Краꙗ

██ Аѵтономьнꙑ областиѥ

██ Аѵтономьни окрѫꙃи

██ Гради ижє вьсѥдрьжавьно ꙁначєниѥ имѫтъ

Рѡсїꙗ съвѫꙁьна дрьжава на 85 равьноправьнꙑ ѥдиницѧ дѣлѥна ѥстъ ⁙ 22 ѥдиници имѧ ⁖ димократїꙗ ⁖ и роусьскꙑ республика ѥстъ · 9 ѥдиницѧ имѧ ⁖ краи ⁖ и роусьскꙑ край ѥстъ · 46 ѥдиницѧ имѧ ⁖ область ⁖ и роусьскꙑ область ѥстъ · 3 ѥдиницѧ сѧ гради авлꙗѭтъ · онижє роусьскꙑ города федерального значения сѫтъ · 1 ѥдиница аѵтономьна область и роусьскꙑ автономная область ѥстъ · 4 жє ѥдиницѧ имѧ ⁖ аѵтономьнъ окрѫгъ ⁖ и роусьскꙑ автономный округ ѥстъ

каталогъ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Въсѣхъ ѥдиницѧ сѥ тавлїѥ нижє сѫтъ · ѥжє на дєсѧтъ стлъбьць дѣлѥно ѥстъ ⁙ Въ прьвоу дъвоу стлъбоу число и съвѫꙁьна ѥдиница оукаꙁанѣ ѥстє ⁙ Въ вътороу дъвоу стлъбоу ꙁнамѧ и ꙁнакъ тѣхъ ѥдиницѧ ѥстє ⁙ Послѣди ихъ · статїстїчьнꙑ вѣстиѥ о пространии и въсєлѥнии оукаꙁанꙑ сѫтъ · въ прьвомъ пьсано ѥстъ въ х҃м² · а чисмєна въ стлъбьцѣ въсєлєниѥ отъ октѡврїꙗ 9 дьнꙗ 2002 лѣта сѫтъ · къгда оно прѣбъроѥно бѣ ⁙ Въ сєдьмѣ · осмѣ и дєвѧтѣ стлъбцѣхъ главьно сєлєниѥ властьнꙑ ѥдиницѧ каꙁано ѥстъ и на коликъ чѧсти она дѣлитъ сѧ · сѫгласьно мѣръ ОКА҃ТО · роусьскꙑ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления · коупьно съ ѥгожє число ⁙ Акꙑ коньць · властьни ѥдиницѧ вънѫтри въ въсѣхъ съвѫꙁьнꙑ ѥдиницѧ оукаꙁанꙑ сѫтъ

число съвѫꙁьна ѥдиница ꙁнамѧ ꙁнакъ пространиѥ
(въ к҃м²)
въсєлєниѥ
(въ октѡврїꙗ 2002 лѣта)
главьно сєлєниѥ чѧсти
(по ОКА҃ТО)
ОКА҃ТО число властьнꙑ ѥдиницѧ
  димократїѩ
01 Адꙑгїꙗ Flag of Adygea.svg Coat of arms of Adygea.svg 7600 447 000 Маикопъ 7 чѧстии и 2 града 79 7 чѧстии и 2 градьска окрѫга
02 Алта́и Flag of Altai Republic.svg Coat of Arms of Altai Republic.svg 92 600 203 000 Горноалтаискъ 10 чѧстии и 1 градъ 84 10 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
03 Башкортостанъ Flag of Bashkortostan.svg Coat of Arms of Bashkortostan.svg 143 600 4 103 000 Оу́фа 54 чѧстии и 21 градъ 80 54 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
04 Боурꙗдїꙗ Flag of Buryatia.svg Coat of Arms of Buryatia.svg 351 300 981 000 Оуланоудєи 21 чѧсть и 2 города 81 21 чѧсть и 2 градьска окрѫга
05 Дагєстанъ Flag of Dagestan.svg Coat of Arms of Dagestan.svg 50 300 2 584 000 Махачкала 41 чѧсть и 10 градъ 82 41 чѧсть и 10 градьскъ окрѫгъ
06 Галгаиска Димократїꙗ (Ингоушєтїꙗ) Flag of Ingushetia.svg Coat of arms of Ingushetia.svg 4000 469 000 Магасъ 4 чѧстии и 4 градъ 26 4 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
07 Кєбєрдиномалкарїꙗ Flag of Kabardino-Balkaria.svg Coat of Arms of Kabardino-Balkaria.svg 12 500 901 000 Нал҄ьчикъ 10 чѧстии и 3 градъ 83 10 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
08 Хал҄ьмжьска Димократїꙗ Flag of Kalmykia.svg Coat of Arms of Kalmykia.svg 76 100 292 000 Є́лстъ 13 чѧстии и 1 градъ 85 13 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
09 Карачаѥвошєрджєсїꙗ Flag of Karachay-Cherkessia.svg Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg 14 100 440 000 Чєркєсьскъ 8 чѧстии и 2 града 91 8 чѧстии и 2 градьска окрѫга
10 Карꙗла Flag of Karelia.svg Coat of Arms of Republic of Karelia.svg 172 400 717 000 Пєтроꙁаводьскъ 16 чѧстии и 13 градъ 86 16 чѧстии и 2 градьска окрѫга
11 Комь Flag of Komi.svg Coat of Arms of the Komi Republic.svg 415 900 1 019 000 Сꙑктꙑвкаръ 12 чѧстии и 8 градъ 87 15 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
12 Кꙑрꙑмъ Flag of Crimea.svg Emblem of Crimea.svg 26 081 1 966 801 Сѷмфєрополь 18 чѧстии и 11 градьскъ чѧстии и 16 градъ - 14 чѧстии и 11 градьскъ окрѫгъ
13 Марии Єлъ Flag of Mari El.svg Coat of Arms of Mari El.svg 23 200 728 000 Иошкаръ Ола 14 чѧстии и 4 градъ 88 14 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
14 Мордовїꙗ Flag of Mordovia.svg Coat of arms of Mordovia.svg 26 200 889 000 Сараньскъ 22 чѧсти и 7 градъ 89 22 чѧсти и 1 градьскъ окрѫгъ
15 Саха (Ꙗкоутїꙗ) Flag of Sakha.svg Coat of Arms of Sakha (Yakutia).svg 3 103 000 948 000 Ꙗкоутьскъ 33 чѧстии и 5 градъ 98 34 чѧстии и 2 градьска окрѫга
16 Сѣвєрьна Осєтїꙗ · Аланїꙗ Flag of North Ossetia.svg Wapen Ossetien.svg 8000 710 000 Владикавкаꙁъ 8 чѧстии и 1 градъ 90 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
17 Татарстанъ Flag of Tatarstan.svg Coat of arms of Tatarstan.svg 68 000 3 780 000 Каꙁа́нъ 43 чѧстии и 14 градъ 92 43 чѧстии и 2 градьска окрѫга
18 Тꙑва (Тоува) Flag of Tuva.svg Coat of arms of Tuva.svg 170 500 306 000 Кꙑꙁꙑлъ 17 чѧстии и 2 града 93 17 чѧстии и 2 градьска окрѫга
19 Оудмоуртїꙗ Flag of Udmurtia.svg Coat of arms of Udmurtia.svg 42 100 1 571 000 Ижєвьскъ 25 чѧстии и 5 градъ 94
20 Хакасїꙗ Flag of Khakassia.svg Coat of arms of Khakassia.svg 61 900 546 000 Абаканъ 8 чѧстии и 5 градъ 95 8 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
21 Нохчииньска Димократїꙗ Flag of the Chechen Republic.svg Coat of arms of Chechnya.svg 15 300 1 100 000 Гроꙁьнъ 16 чѧстии и 5 градъ 96 нꙑнѣ нє оуставлѥно ѥстъ
22 Чьвашїꙗ Flag of Chuvashia.svg Coat of Arms of Chuvashia.svg 18 300 1 314 000 Шоупашкаръ 21 чѧсть и 9 градъ 97 21 чѧсть 5 градьскъ окрѫгъ
  краꙗ
23 Алтаискъ Flag of Altai Krai.svg Coat of Arms of Altai Krai.svg 169 100 2 607 000 Барнаоулъ 60 чѧстии и 11 градъ 01 60 чѧстии и 12 градьска окрѫга
24 Ꙁабаикальскъ Flag of Zabaykalsky Krai.svg Coat of arms of Zabaykalsky Krai.svg 431 500 1 156 000 Чита 31 чѧсть и 5 градъ 76 28 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ (бєꙁ Агиньска Боурꙗдьска окрѫга)
25 Камчатьскъ Flag of Kamchatka Krai.svg Coat of Arms of Kamchatka Krai.svg 472 300 359 000 Пєтропаѵловьскъ Камчатьскꙑи   30 11 чѧсть и 3 градьскъ окрѫгъ
26 Красьнодарьскъ Flag of Krasnodar Krai.svg Coat of Arms of Krasnodar Kray.svg 76 000 5 124 000 Красьнодаръ 38 чѧстии и 15 градъ 03 37 чѧстии и 11 градьскъ окрѫгъ
27 Красьноꙗрьскъ Flag of Krasnoyarsk Krai.svg Coat of arms of Krasnoyarsk Krai.svg 2 339 700 2 966 000 Красьноꙗрьскъ 54 чѧстии и 19 градъ 04
28 Пєрмьскъ Flag of Perm Krai.svg Coat of Arms of Perm oblast.png 160 600 2 824 000 Пєрмь 33 чѧстии и 14 градъ 57
29 Приморьскъ Flag of Primorsky Krai.svg Coat of arms of Primorsky Krai.svg 165 900 2 068 000 Владивъстокъ 22 чѧсти и 12 града 05 22 чѧсти и 12 градьска окрѫга
30 Стаѵропольскъ Flag of Stavropol Krai.svg Coat of arms of Stavropol Krai.svg 66 500 2 731 000 Стаѵрополь 26 чѧстии и 10 градъ 07 26 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
31 Хабаровьскъ Flag of Khabarovsk Krai.svg Coat of Arms of Khabarovsky kray (N2).png 788 600 1 435 000 Хабаровьскъ 17 чѧстии и 6 градъ 08
  областиѥ
32 Амоурьска Flag of Amur Oblast.svg Coat of Arms of Amur oblast.png 363 700 903 000 Благовѣщєньскъ 20 чѧстии и 7 градъ 10
33 Архангєльска[1] Flag of Arkhangelsk Oblast.svg Coat of Arms of Arkhangelsk gubernia (Russian empire).png 587 400 1 336 000 Архангєльскъ 20 чѧстии и 8 градъ 11 19 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
34 Астраханьска Flag of Astrakhan Oblast.svg Coat of Arms of Astrakhan Oblast.svg 44 100 1 007 000 Астраханъ 11 чѧсть и 3 градъ 12 11 чѧсть и 2 градьска окрѫга
35 Бѣлоградьска Flag of Belgorod Oblast.svg New Coat of arms of Belgorod Oblast.svg 27 100 1 512 000 Бѣлоградъ 21 чѧсть и 6 градъ 14 21 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
36 Брꙗньска Flag of Bryansk Oblast.svg Coat of Arms of Bryansk Oblast.svg 34 900 1 379 000 Брꙗньскъ 27 чѧстии и 5 градъ 15 27 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
37 Владимѣрьска Flag of Vladimir Oblast.svg Coat of arms of Vladimiri Oblast.svg 29 000 1 525 000 Владимѣръ 16 чѧстии и 10 градъ 17 16 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
38 Вльгоградьска Flag of Volgograd Oblast.svg Coat of Arms of Volgograd oblast.svg 113 900 2 703 000 Вльгоградъ 33 чѧстии и 6 градъ 18 33 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
39 Вологодьска Flag of Vologda oblast.svg Coat of arms of Vologda oblast.svg 145 700 1 270 000 Вологъда 26 чѧстии и 4 градъ 19 26 чѧстии и 2 градьска окрѫга
40 Воронєжьска Flag of Voronezh Oblast.svg Coat of arms of Voronezh Oblast.svg 52 400 2 379 000 Воронєжь 32 чѧсти и 7 градъ 20 31 чѧсть и 3 градьскъ окрѫгъ
41 Ивановьска Flag of Ivanovo Oblast.svg Coat of Arms of Ivanovo Oblast.svg 21 800 1 149 000 Иваново 21 чѧсть и 6 градъ 24 21 чѧсть и 6 градьскъ окрѫгъ
42 Иркоутьска Flag of Irkutsk Oblast.svg Coat of arms of Irkutsk Oblast.svg 767 900 2 582 000 Иркоутьскъ 33 чѧстии и 14 городов 25 27 чѧстии и 9 градьскъ окрѫгъ
43 Калининоградьска Flag of Kaliningrad Oblast.svg Kaliningrad Oblast Coat of Arms 2006.svg 15 100 943 000 Калининоградъ 13 чѧстии и 6 градъ 27 15 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
44 Калоужьска Flag of Kaluga Oblast.svg Coat of arms of Kaluga Oblast.svg 29 900 1 041 000 Калоуга 24 чѧстии и 4 градъ 29 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
45 Кємєровьска Flag of Kemerovo Oblast.svg Coat of arms of Kemerovo Oblast.svg 95 500 2 900 000 Кємєрово 19 чѧстии и 18 градъ 32 28 чѧстии и 16 градьскъ окрѫгъ
46 Кировьска Flag of Kirov Oblast.svg Coat of arms of Kirov Region.svg 120 800 1 504 000 Кировъ 39 чѧстии и 5 градъ 33 39 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
47 Костромьска Flag of Kostroma Oblast (2000-06).svg Coat of arms of Kostroma Oblast.svg 60 100 738 000 Кострома 24 чѧстии и 8 градъ 34 24 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
48 Коурганьска Flag of Kurgan Oblast.svg Coat of arms of Kurgan Oblast.svg 71 000 1 020 000 Коурганъ 24 чѧстии и 9 градъ 37 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
49 Коурьска Flag of Kursk Oblast.svg Coat of Arms of Kursk oblast.svg 29 800 1 236 000 Коурьскъ 28 чѧстии и 5 градъ 38 28 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
50 Лєниноградьска Flag of Leningrad Oblast.svg Coat of arms of Leningrad Oblast.svg 84 000 1 671 000 Санктъ Пєтєрбоургъ[2] 17 чѧстии и 20 градъ 41 17 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
51 Липьтьска Flag of Lipetsk Oblast.svg Coat of Arms of Lipetsk oblast.svg 24 100 1 213 000 Липьтьскъ 18 чѧстии и 2 града 42 18 чѧстии и 2 градьска окрѫга
52 Магаданска Flag of Magadan Oblast.svg Coat of Arms of Magadan oblast.svg 461 400 183 000 Магаданъ 8 чѧстии и 2 града 44 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
53 Москъвьска Flag of Moscow oblast.svg Coat of Arms of Moscow oblast.svg 46 000 6 627 000 Москъва[3] 38 чѧстии и 56 градъ 46 36 чѧстии и 36 градьскъ окрѫгъ
54 Моурманьска Flag of Murmansk Oblast.svg Герб Мурманской области.svg 144 900 893 000 Моурманскъ 5 чѧстии и 13 градъ 47 5 чѧстии и 14 градьскъ окрѫгъ
55 Нижѣновоградьска Flag of Nizhny Novgorod Region.svg Coat of arms of Nizhny Novgorod Region.svg 76 900 3 524 000 Нижьн҄ии Новъ Градъ 48 чѧстии и 12 градъ 22 48 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
56 Новоградьска Flag of Novgorod Oblast.svg Coat of arms of Novgorod Oblast.svg 55 300 695 000 Новъ Градъ 21 чѧсть и 3 градъ 49 21 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
57 Новосибирьска Flag of Novosibirsk oblast.svg Coat of arms of Novosibirsk oblast.svg 178 200 2 692 000 Новосибирьскъ 30 чѧстии и 7 градъ 50 30 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
58 Омьска Flag of Omsk Oblast.svg Coat of arms of Omsk Oblast (2003-2020).svg 139 700 2 079 000 Омьскъ 32 чѧсти и 6 городов 52 32 чѧсти и 1 градьскъ окрѫгъ
59 Орєнбоуржьска Flag of Orenburg Oblast.svg Coat of arms of Orenburg Oblast.svg 124 000 2 178 000 Орєнбоургъ 35 чѧстии и 12 града 53 35 чѧстии и 13 градьскъ окрѫгъ
60 Орьльска Flag of Oryol Oblast.svg Coat of arms of Oryol Oblast (small).svg 24 700 861 000 Орьлъ 24 чѧстии и 3 градъ 54 24 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
61 Пєнꙁьска Flag of Penza Oblast.svg Gerb of Penza region.jpg 43 200 1 453 000 Пєнꙁа 28 чѧстии и 5 градъ 56 28 чѧстии и 5 градьскъ окрѫгъ
62 Пльсковьска Missing flag.png Coat of Arms of Pskov Oblast.svg 55 300 761 000 Пльсковъ 24 чѧстии и 2 града 58 24 чѧстии и 2 градьска окрѫга
63 Растовьска Flag of Rostov Oblast.svg Coat of arms of Rostov Oblast.svg 100 800 4 407 000 Растовъ на Донѣ 43 чѧстии и 16 градъ 60 43 чѧстии и 12 градьска окрѫга
64 Рѣꙁан҄ьска Flag of Ryazan Oblast.svg Coat of Arms of Ryazan oblast.png 39 600 1 228 000 Рѣꙁан҄ь 25 чѧстии и 4 градъ 61 25 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
65 Самарьска Flag of Samara Oblast.svg Coat of Arms of Samara oblast.png 53 600 3 240 000 Самара 27 чѧстии и 10 градъ 36 27 чѧстии и 10 градьскъ окрѫгъ
66 Саратовьска Flag of Saratov Oblast.svg Coat of Arms of Saratov oblast.svg 100 200 2 669 000 Саратовъ 38 чѧстии и 13 градъ 63 38 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
67 Сахалиньска Flag of Sakhalin Oblast.svg Sakhalin Oblast Coat of Arms.svg 87 100 547 000 Южносахалиньскъ 17 чѧстии и 9 градъ 64 2 чѧсти и 17 градьскъ окрѫгъ
68 Свєрдловьска Flag of Sverdlovsk Oblast.svg Coat of Arms of Sverdlovsk oblast.svg 194 800 4 490 000 Єкатєрїнбоургъ 30 чѧстии и 34 градъ 65 5 чѧстии и 67 градьскъ окрѫгъ
69 Смольньска Flag of Smolensk Oblast.svg Coat of arms of Smolensk oblast.svg 49 800 1 051 000 Смольньскъ 25 чѧстии и 2 града 66 25 чѧстии и 2 градьска окрѫга
70 Тамбовьска Flag of Tambov Oblast.svg Coat of arms of Tambov Oblast.svg 34 300 1 180 000 Тамбовъ 23 чѧстии и 7 городов 68 23 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
71 Твѣрьска Flag of Tver Oblast.svg Coat of Arms of Tver oblast.svg 84 100 1 473 000 Твѣр҄ь 36 чѧстии и 12 града 28 36 чѧстии и 7 градьскъ окрѫгъ
72 Томьска Flag of Tomsk Oblast.svg Coat of arms of Tomsk Oblast, Russia.svg 316 900 1 046 000 Томьскъ 16 чѧстии и 6 градъ 69 16 чѧстии и 4 градьскъ окрѫгъ
73 Тоульска Flag of Tula Oblast.svg Coat of Arms of Tula oblast.png 25 700 1 676 000 Тоула 23 чѧстии и 9 градъ 70 23 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
74 Тюмєнска[4] Flag of Tyumen Oblast.svg Coat of Arms of Tyumen Oblast.svg 1 435 200 3 266 000 Тюмєн҄ь 38 чѧстии и 26 градъ
(съ ХМ҃АО и ꙖН҃АО)
71 21 чѧсть и 5 градьскъ окрѫгъ
(бєꙁ ХМ҃҃АО и ꙖН҃АО)
75 Оулиꙗновьска Flag of Ulyanovsk Oblast.svg Coat of Arms of Ulyanovsk Oblast.png 37 300 1 382 000 Оулиꙗновьскъ 21 чѧсть и 6 градъ 73 21 чѧсть и 4 градьскъ окрѫгъ
76 Чєлѣбиньска Flag of Chelyabinsk Oblast.svg Coat of arms of Chelyabinsk Oblast.svg 87 900 3 606 000 Чєлѣбиньскъ 24 чѧстии и 23 градъ 75 27 чѧстии и 16 градьскъ окрѫгъ
77 Ꙗрославл҄ьска Flag of Yaroslavl Oblast.svg Coat of arms of Yaroslavl Oblast.svg 36 400 1 368 000 Ꙗрославл҄ь 17 чѧстии и 6 градъ 78 17 чѧстии и 3 градьскъ окрѫгъ
  гради
78 Москъва Flag of Moscow, Russia.svg Coat of Arms of Moscow.svg 1064 10 358 000 Москъва 123 чѧстии 10 о́крѫꙃѣхъ 45 125 властии
79 Санктъ Пєтєрбоургъ Flag of Saint Petersburg.svg Coat of Arms of Saint Petersburg (2003).svg 1433 4 669 000 Санктъ Пєтєрбоургъ 18 чѧстии 40 111 властии (81 окрѫгъ · 9 градъ и 21 сєло)
80 Сєвастополь Flag of Sevastopol.svg COA of Sevastopol.svg 1080 386 003 Сєвастополь 4 чѧстии - 4 чѧстии · 1 градъ · 28 сєлъ · 1 посєлокъ и болии 30 посєлєнии
  аѵтономьна область
81 Єврєиска Flag of the Jewish Autonomous Oblast.svg Coat of arms of the Jewish Autonomous Oblast.svg 36 000 191 000 Биробиджанъ 5 чѧстии и 1 градъ 99 5 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
  аѵтономьни окрѫꙃи
82 Нєнєчьскъ[1] Flag of Nenets Autonomous District.svg Coat of arms of Nenets Autonomous Okrug.svg 176 700 41 000 Нꙗръꙗна Маръ 1 чѧсть и 1 градъ 11 1 чѧсть и 1 градьскъ окрѫгъ
83 Хантомансиискъ[4] Flag of Yugra.svg Coat of arms of Yugra (1995).svg 534 800 1 538 463 Хантомансиискъ 9 чѧстии и 14 градъ 71 9 чѧстии и 13 градьскъ окрѫгъ
84 Чоукотьскъ Flag of Chukotka.svg Coat of Arms of Chukotka.svg 737 700 54 000 Анадꙑрь 8 чѧстии и 1 градъ 77 8 чѧстии и 1 градьскъ окрѫгъ
85 Ꙗмалонєнєчьскъ[4] Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.svg Coat of Arms of Yamal Nenetsia.svg 750 300 507 000 Салєхардъ 7 чѧстии и 7 городов 71 7 чѧстии и 6 градьскъ окрѫгъ
Вьсꙗ Рѡсїꙗ Flag of Russia.svg Coat of Arms of the Russian Federation.svg 17 124 442 143 666 931 Москъва

Такождє Рѡсїꙗ на осмь съвѫꙁьнъ окрѫгъ дѣлѥна ѥстъ

поꙗснѥниꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. 1,0 1,1    Архангєльскꙑ области съставѣ Нєнєчьскъ аѵтономьнъ окрѫгъ ѥстъ
  2.   Правитєл҄ьство Санкт-Пєтєрбоургѣ находитъ сѧ · но градъ ѥѩ съставѣ нѣстъ
  3.   Правитєл҄ьство Москъвѣ находитъ сѧ · но гра́дъ ѥѩ съставѣ нѣстъ
  4. 4,0 4,1 4,2    Тюмєньскꙑ области съставѣ Хантомансиискъ и Ꙗмалонєнєчьскъ аѵтономьна окрѫга ѥстє