Фѡнима

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Фѡни́ма малѣиша ѥдиница ꙁвѫка ѩꙁꙑцѣ ѥстъ ⁙ Ꙁначєниꙗ нє имєтъ ⁙ Раꙁличєниѩ словєсъ и морфимъ слоужитъ

Фѡнологїꙗ оучєниѥ фѡнимамъ ѥстъ · Ѩꙁꙑкоꙁнаниꙗ чѧсть ѥстъ