Холокє

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Холокє
сєло
ꙁнакъ
Дрьжава Ѫгри
Людии обитаѥтъ 329
Основанъ ѥстъ 1310


Холокє
Тврьдꙑнꙗ

Холокє и ѫгрьскꙑ Hollókő · сєло Ѫгрѣхъ ѥстъ · окрѫга Ноградъ чѧсть ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 329 (вѣсти 2015 лѣта) ⁙ Сѥ сєло сѷбєѳна Палокъ и ѫгрьскꙑ Palóc коултоурьно срьдьцє сѫтъ ⁙

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Тврьдꙑнꙗ Холокє помѣновєна ꙁапрьва лѣтописи 1310 лѣта ѥстъ ⁙ Онажє съꙁиждєна бѣ дѣлꙗ охранꙑ ꙁємли отъ мѫгольскаѥго нашєствиꙗ ⁙

Отъ лѣта 1987 сѥ сєло ꙗко єѳнографїчьно моусїѥ сѧ авлꙗѥтъ ⁙

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Сєло въ 91,1 х҃м одалѥнии на сѣвєровъстокъ отъ стольна града Боудапєщи мѣсто иматъ ⁙ Ꙁьдано долинѣ Чєрхатьскꙑихъ горъ ѥстъ ⁙

єтѷмологїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Имѧ ⁖ Холокє ⁖ отъ ѫгрьскоую словєсоу holló (словѣньскꙑ вранъ) и kő (словѣньскꙑ камꙑ) иꙁишьло ѥстъ ⁙

вѣдомꙑ мѣста[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  • Црькꙑ · ꙗжє 1889 лѣта съꙁиждєна бѣ
  • Єѳнографїчьно моусїѥ вѣси
  • Тврьдꙑнꙗ Холокє

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]