Ѫгри

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Ѫгрьска Димократїꙗ
Magyar Köztársaság


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Cum Deo pro Patria et Libertate (латиньскъ)

Ѫгри ха́рта

стольнъ градъ Боудапєщь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ѫгрьскъ
строѥниѥ правитєл҄ьствєна прѣдъсѣдатєл҄ьска димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл҄ь Пал Шмитт
самостоꙗтѣль
895 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 93 030 х҃м²
въсєлѥниѥ 10 лєѡдръ

Ѫгри и ѫгрьскꙑ Magyarország · Срѣдьни Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Ѫгрь Боудапєщь ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 10 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Ѫгрь ѫгрьскъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ѫгрьскъ прѣдъсѣдатєл҄ьство на брѣꙃѣ Доунавѣ

Самостоꙗтѣльнаꙗ дрьжава съ 895 лѣта ѥстъ ⁙ Ѫгри ꙗко нꙑнѣшьнꙗ димократїꙗ 1989 лѣта почѧта бѣ ⁙ Ѫгрє вънидошѧ съставѣ Єѵрѡпьска съвѫꙁа въкоупьно съ 9 инꙑхъ єѵрѡпьскꙑихъ дрьжавъ 2004 лѣта бѣ

До 2012 лѣта єпїсимьно имѧ Ѫгрьска Димократїꙗ и ѫгрьскꙑ Magyar Köztársaság бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ