Jump to content

Боудапєщь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Боудапєщь
Дрьжава Ѫгри
Глава Гєргєи Карачон҄ь
Людии обитаѥтъ 1,75 лєѡдръ


Боудапєщь и ѫгрьскꙑ Budapest Ѫгрь стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ ѥстъ рѣцѣ Доунавѣ ⁙ Людии обитаѥтъ 1,75 лєѡдръ ⁙ Града пространиѥ 525,14 хм² ѥстъ ⁙

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

А҃ вѣцѣ до Р҃Х приидошѧ на сѭ ꙁємлѭ вои римьстии ⁙ Тамо они градъ Акѵїнкъ основа ⁙ Лѣта 896 на с҄и ꙁємли ѫгри приидошѧ ⁙ Далѥ ими на сихъ ꙁємлꙗхъ трьѥ посєлѥниꙗ съꙁиждѥнꙑ бѣ · ихъжє имєна Боуда и словѣньскꙑ сєлѥниѥ · Пєщь и словѣньскꙑ жилищє и Обоуда бѣ ⁙

Въ Срѣдьнѣихъ Вѣцѣхъ ѫгрьскъ крал҄ь Бєла Д҃ нарєчє градъ Боуда ѫгрьскꙑимь стольнꙑимь градомь ⁙ Лѣта 1867 Боуда · Пєщь и Обоуда ѥдьнѥнꙑ бѣ ⁙ Новъ градъ бѣ нарєчєнъ Боудапєщь ⁙

1885 лѣта градѣ Ѫгрьска прѣдсѣдатєл҄ьства домъ и ѫгрьскꙑ Országház съꙁиждѥнъ бѣ ⁙ Лѣта 1896 Боудапєщьскъ мєтрополїтєнъ и ѫгрьскꙑ Földalatti къ тꙑсѫщєлѣтиѭ обрѣтѥниꙗ родинꙑ ѫгрьцьми сътворѥнъ ⁙