Андора

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Кънѧ́жьство Андо́ра
Principat d'Andorra


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Virtus Unita Fortior ⁖
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ El Gran Carlemany

Андора ха́рта

стольнъ градъ Андо́ра ла Вє́лꙗ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ каталаньскъ
строѥниѥ прѣдъсѣдатєл̑ьска димократі́ꙗ и кънѧ́жьство
 - кънѧ́ꙁє Жоанъ Єнрикъ и Нїкола Саркоꙁи
самостоꙗтѣль
1278
пространиѥ  
- вьсѩ 468 х҃м²
- водꙑ (%) 0.26
въсєлѥниѥ 69 150
мєждоусѣтьна имєнъ область .ad

Андо́ра и каталаньскꙑ Andorra · єпі́симьно и́мѧ Кънѧ́жьство Андо́ра и каталаньскꙑ Principat d'Andorra · Ю́жьнꙑ Єѵрѡ́пꙑ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Андо́рꙑ Андо́ра ла Вє́лꙗ ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 69 150 ⁙ Дрьжа́вьнъ ѩꙁꙑ́къ Андо́рꙑ каталаньскъ ѥ́стъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ