Єѯѡпланита

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Обраꙁъ планитꙑ-ѡкєана
Єѯѡпланита иꙁ въꙁдоухъ
Планита Глїꙁє 581d прѣставлѥн҄ии хѫдожьника

Єѯѡпланита · отъ грьчьска словєсє ἔξω· си рєчь вънѣ · и инако вънѣслъньчьна планита · планита ѥстъ · ꙗжє вънѣ Слъньчьнꙑ сѷстимꙑ мѣсто имать ⁙ Прьвꙑ єѯѡпланитꙑ въ 1988 лѣто канадьскꙑими ꙃвѣꙁдоꙁаконьникꙑ обрѣтєнꙑ бѣша ⁙ Вънѣслъньчьнꙑ планитꙑ вєльми нєпросто ѥстъ обрѣщи · и ꙃвѣꙁдоꙁаконьници могѫть ѡбъ ихъ бꙑтии и расъположєнии съ помощьниѭ фѷꙁїчьнꙑихъ наблюдєнии тъкъмо ѷпоѳєси сътворꙗти

Ꙃвѣꙁдоꙁаконьници Млѣчьнѣ Пѫти 100 тꙑсѫщь лєѡдръ єѯѡпланитъ бꙑти мънѧть · нъ нꙑнє тъкъмо 4874 вънѣслъньчьнꙑихъ планитъ сѫщьство потврьди сѧ[1] ⁙ Вѣдоми єѯѡпланити обꙑчьно иꙁ въꙁдоухъ състоѩть · вєлиѩ бо вєльми сѫть ⁙ Такъждє и Ꙁємл҄и подобьни єѯѡпланити бꙑти могѫть · ако Глїꙁє 581d ⁙ Планитъ сєго тѷпа Млѣчьнѣ Пѫти 216 обрѣтє сѧ ⁙ Вьсѣхъ жє єѯѡпланитъ Ꙁємл҄ѣ ближьша Наиближьшаꙗ Кєнтаѵра b ѥстъ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]