Єѯѡпланита

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Обраꙁъ планитꙑ-ѡкєана
Єѯѡпланита иꙁъ аєрїꙗ
Планита Глїꙁє 581d прѣставлѥн҄ии хѫдожьника

Єѯѡпланита · отъ грьчьска словєсє ἔξω и словѣньскꙑ вънѣ · и инако вънѣслъньчьна планитаПланита · ꙗжє вънѣ Слъньчьнꙑ сѷстимꙑ сѧ находитъ ⁙ Прьвꙑ єѯѡпланитꙑ 1988 лѣта канадьскꙑими астрономами наидєнꙑ бѣ ⁙ Вънѣслъньчьнꙑ планитꙑ вєльми нєпросто отъкрꙑти ѥстъ · и астрономꙑ могѫтъ тъкъмо ѷпоѳєси ѡбъ ихъ сѫщьствован҄ии и расъположѥн҄ии съ помощьниѭ фѷꙁїчьнꙑихъ наблюдѥнии сътворꙗти ѥстъ ⁙

Астрономꙑ мънѧтъ · оубо Млѣчьномь Пѫти 100 тꙑсѫщь лєѡдръ єѯѡпланитъ сѫтъ · нъ нꙑнє тъкъмо 4874 вънѣслъньчьнꙑихъ планитъ сѫщьствованиѥ потврьждѥно ѥстъ[1] ⁙ Вѣдомꙑ єѯѡпланитꙑ обꙑчаѥмь иꙁъ аєрїꙗ съставлѥнꙑ ѥстъ · ибо онѣ вєльми вєликꙑ сѫтъ ⁙ Такъждє и ꙁємлѥподобьнꙑ єѯѡпланитꙑ могѫтъ бꙑти · наприкладъ Глїꙁє 581d ⁙ Планитъ сꙗ тѷпа Млѣчьномь Пѫти 216 наидєно ѥстъ ⁙ Вьсѣхъ єѯѡпланитъ Ꙁємлѣ ближьши Проѯїма Кєнтаѵра b ѥстъ ⁙

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]