Єѯѡпланита

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Обраꙁъ планитꙑ-ѡкєана
Єѯѡпланита иꙁ въꙁдоухъ
Планита Глїꙁє 581d прѣставлѥн҄ии хѫдожьника

Єѯѡпланита · отъ грьчьска словєсє ἔξω· си рєчь вънѣ · и инако вънѣслъньчьна планита · планита ѥстъ · ꙗжє вънѣ Слъньчьнꙑ сѷстимꙑ мѣсто иматъ ⁙ Прьви єѯѡпланити въ лѣто 1988 канадьскꙑими ꙃвѣꙁдоꙁаконьникꙑ обрѣтєни бѣша ⁙ Вънѣслъньчьнꙑ планитꙑ вєльми нєпросто ѥстъ обрѣщи · и ꙃвѣꙁдоꙁаконьници могѫтъ объ ихъ бꙑтии и мѣстоположєнии помощьниѭ фѷꙁїчьнꙑихъ наблюдєнии тъкъмо ѷпоѳєси сътворꙗти

Ꙃвѣꙁдоꙁаконьници Млѣчьнѣ Пѫти 100 тꙑсѫщь лєѡдръ єѯѡпланитъ бꙑти мънѧтъ · нъ нꙑнє тъкъмо 4874 вънѣслъньчьнꙑихъ планитъ бꙑтиѥ потврьди сѧ[1] ⁙ Вѣдоми єѯѡпланити обꙑчьно иꙁ въꙁдоухъ състоѩтъ · вєлиѩ бо вєльми сѫтъ ⁙ Такождє и Ꙁємл҄и подобьни єѯѡпланити бꙑти могѫтъ · ꙗко Глїꙁє 581d ⁙ Планитъ сєго тѷпа Млѣчьнѣ Пѫти 216 обрѣтє сѧ ⁙ Вьсѣхъ жє єѯѡпланитъ Ꙁємл҄ѣ ближьши Наиближьшаꙗ Кєнтаѵра b ѥстъ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]