Астєроидъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Астєроидъ 951 Гаспра

Астєроидъ · отъ грьчьска словєсє ἀστεροειδής и словѣньскꙑ ꙃвѣꙁдоподобьнъ · и инако мала планита ⁙ Слъньчьнꙑ сѷстимꙑ нєбєсьно тѣло ѥстъ · ꙗжє въкрѫгъ Слъньца сѧ вращаѥтъ ⁙ Астєроидꙑ нєꙗсноу формоу имѫтъ ѥстъ и оу нихъжє атмосфєрꙑ нѣстъ ⁙ Такъждє астєроидꙑ съпѫтьникꙑ могѫтъ имати ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ Слъньчьнѣ сѷстимѣ 729 626 астєроидъ сѫтъ ⁙ Наивєликꙑ астєроидꙑ: 1 Цєрєсъ и 4 Вєста ѥстъ · ихъжє съ Ꙁємли можьно оувидєти ѥстъ ⁙ Главьнъ астєроидьнъ поꙗсъ мєждоу орбїтами Ариса и Дїаса мѣсто иматъ ⁙ Астєроидꙑ · ꙗжє къ Ꙁємлѣ блиꙁко идѫтъ · вєльми опасьнꙑ ѥстъ ⁙

Поѩтиѥ ⁖ астєроидъ ⁖ астрономъ Вилиамъ Хєршєл҄ь И҃І вѣцѣ · послѥ Оурана отъкрꙑтиꙗ въвѣдє ѥстъ[1] ⁙ Обьща маса въсѣхъ астєроидъ 3,6·1021 х҃г ѥстъ[2] ⁙ 1975 лѣта астєроидꙑ на трьѥ тѷпа дѣлѥнꙑ бѣ ⁙ С҄и тѷпꙑ сѫть ѫглѥводородьнꙑ астєроидꙑ (ꙁнакъ C) · мєталїчьскꙑ астєроидꙑ (ꙁнакъ M) и камѣньнꙑ астєроидꙑ (ꙁнакъ S)[3] ⁙ Такъждє мъногꙑ астрономꙑ мьнѧтъ · оубо давѣ астєроидꙑ ѥдьноѭ вєликоѭ планитоѭ бѣашє ⁙

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. https://nauka.vesti.ru/article/1039045
  2. http://adsabs.harvard.edu/abs/2002Icar..158...98K
  3. Meteorites and Their Parent Planets. McSween Jr., Harry Y.