Съпѫтьникъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Арєꙗ съпѫтьника Фобъ и Дєимъ

Съпѫтьникъ мало нєбєсьно свѣтило ѥстъ · ижє около планитꙑ бѣжєтъ ⁙ Напрьва поѩтиѥ ⁖ съпѫтьникъ ⁖ въвѣдє нѣмьчьскъ ꙃвѣꙁдоꙁаконьникъ Їѡаннъ Кєплєръ въ лѣто 1611 ⁙ Отъ лѣта 1973 имєнодавьцъ съпѫтьникомь мєждоународьнъ съвѫꙁъ Работьна гроупа имєнослова планитьнъ сѷстимъ дѣлꙗ (WGPSN) ѥстъ ⁙ Съпѫтьникꙑ нє тъкъмо планити имѣти могѫтъ · нъ и вєлици астєроїди и дроуꙃи съпѫтьници

Нꙑнѣ около Ꙁємл҄и и рѫкотворьни съпѫтьници бѣгѫтъ ⁙ Прьвꙑи жє рѫкотворьнꙑи съпѫтьникъ въ лѣто 1957 отъ Съвѣтьскаѥго Съвѫꙁа посъланъ бꙑсть

видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]