Съпѫтьникъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Ариса съпѫтьникꙑ Фобъ и Дєимъ ѥстъ ⁙

Съпѫтьникъ мало нєбєсьно тѣло ѥстъ · ꙗжє въкрѫгъ планитꙑ сѧ вращаѥтъ ⁙ Напрьва поѩтиѥ ⁖ съпѫтьникъ ⁖ нѣмьчьскъ астрономъ Їѡаннъ Кєплєръ 1611 лѣта въвѣдє сѫтъ ⁙ Отъ лѣта 1973 имєна съпѫтьникамь мєждоународьнъ съвѫꙁъ WGPSN даѥтъ ѥстъ ⁙ Съпѫтьникꙑ могѫтъ имати нє тъкъмо планитꙑ · нъ и вєликꙑ астєроидꙑ и дроуꙃи съпѫтьникꙑ ⁙

Нꙑнѣ въкрѫгъ Ꙁємли и рѫкотворьни съпѫтьникꙑ сѧ вращаѭтъ ⁙ Прьвъ рѫкотворьнъ съпѫтьникъ сътворѥнъ бѣ лѣта 1957 СС҃ДС

видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]