Воутанъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Боутанъ (химїꙗ) ⁖)
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Воутанъ

Воутанъ и инако н-воутанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C4H10 ѥ́стъ ⁙ Воутанъ дъва иꙁѡмєра иматъ

Воутанъ аєрїѥ ѥстъ


Алкани
Мєѳанъ (CH4) • Єѳанъ (C2H6) • Пропанъ (C3H8) • Воутанъ (C4H10) • Пєнтанъ (C5H12) • Єѯанъ (C6H14) • Єптанъ (C7H16) • Октанъ (C8H18) • Нонанъ (C9H20) • Дєканъ (C10H22) • Оундєканъ (C11H24) • Додєканъ (C12H26) • Трїдєканъ (C13H28) • Тєтрадєканъ (C14H30) • Пєнтадєканъ (C15H32) • Єѯадєканъ (C16H34) • Єптадєканъ (C17H36) • Октадєканъ (C18H38) • Нонадєканъ (C19H40) • Їкосанъ (C20H42)