Нонанъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Нонанъ

Нонанъ и инако н-нонанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C9H20 ѥстъ ⁙ Нонанъ 35 иꙁѡмєръ иматъ

Нонанъ жидъкъ ѥстъ