Октанъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Октанъ

Октанъ и инако н-октанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C8H18 ѥстъ ⁙ Октанъ 18 иꙁѡмєръ иматъ

Октанъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ