Пєнтадєканъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Пєнтадєканъ

Пєнтадєканъ и инако н-пєнтадєканъ акѷкличєско ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C15H32 ѥстъ ⁙ Пєнтадєканъ 4347 иꙁѡмєръ иматъ

Пєнтадєканъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ

Алкани
Мєѳанъ (CH4) • Єѳанъ (C2H6) • Пропанъ (C3H8) • Воутанъ (C4H10) • Пєнтанъ (C5H12) • Єѯанъ (C6H14) • Єптанъ (C7H16) • Октанъ (C8H18) • Нонанъ (C9H20) • Дєканъ (C10H22) • Оундєканъ (C11H24) • Додєканъ (C12H26) • Трїдєканъ (C13H28) • Тєтрадєканъ (C14H30) • Пєнтадєканъ (C15H32) • Єѯадєканъ (C16H34) • Єптадєканъ (C17H36) • Октадєканъ (C18H38) • Нонадєканъ (C19H40) • Їкосанъ (C20H42)