Jump to content

Дєканъ · химїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Дєканъ


Дєканъ

Дєканъ и инако н-дєканъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C10H22 ѥстъ ⁙ Дєканъ 75 иꙁѡмєръ иматъ

Дєканъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ