Jump to content

Пропанъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Пропанъ

Пропанъ и инако н-пропанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C3H8 ѥстъ ⁙ Пропанъ ѥдьнъ иꙁѡмєръ иматъ

Пропанъ аєрїѥ ѥстъ