Вївлїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Бивлиѧ • Роѵска • како • тиснѫта • Францискомъ • Скориноѭ :

Вївлїꙗ и грьчьскꙑ βιβλία отъ словєсє βιβλίον и словѣньскꙑ кънигꙑ · свѧта хрїстїаньска кънигꙑ ѥстъ · ꙗжє правила вѣрꙑ съдрьжитъ ѥстъ ⁙ Вївлїꙗ дъвѣ чѧсти иматъ ⁙ Прьвѣ чѧсти · Вѣтъхомь Ꙁавѣтѣ · пьсана їсторїꙗ свѣта отъ ѥго сътворѥниꙗ до рождѥниꙗ Їи҃са Хр҃та ⁙ Въторѣ чѧсти · Новомь Ꙁавѣтѣ · пьсанꙑ вьси събꙑтиꙗ отъ рождєниꙗ Хр҃та до ѥго Въскрѣсѥниꙗ ѥстъ ⁙ Хрїстїанє мьнѧтъ оубо Вївлїꙗ людѣмь отъ Свѧта Доуха дана ѥстъ ⁙

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]