Єѯанъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Гєѯанъ ⁖)
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Єѯанъ

Єѯанъ и инако н-єѯанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C6H14 ѥстъ ⁙ Єѯанъ пѧть иꙁѡмєръ иматъ

Єѯанъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ

кънигꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  • А. Вайсбергер, Э. Проскауэр, Дж. Риддик, Э. Тупс. Органические растворители. — М.: Издатинлит, 1958.


Алканꙑ
Мєѳанъ (CH4) • Єѳанъ (C2H6) • Пропанъ (C3H8) • Боутанъ (C4H10) • Пєнтанъ (C5H12) • Гєѯанъ/Хєѯанъ (C6H14) • Гєптанъ/Хєптанъ (C7H16) • Октанъ (C8H18) • Нонанъ (C9H20) • Дєканъ (C10H22) • Оундєканъ (C11H24) • Додєканъ (C12H26) • Трїдєканъ (C13H28) • Тєтрадєканъ (C14H30) • Пєнтадєканъ (C15H32) • Гєѯадєканъ/Хєѯадєканъ/Цєтанъ (C16H34) • Гєптадєканъ/Хєптадєканъ (C17H36) • Октаадєканъ (C18H38) • Нонадєканъ (C19H40) • Єїкосанъ (C20H42)