Jump to content

Кастрищьничьскъ конѣць · Могилєвъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Кастричницкий · конѣцъ · (Могилєвъ) ⁖)

Кастрищьничьскъ конѣць · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ градоу Могилєвъ въ ѡбласти · рѣкома Могилєвьска ѡбласть : Конѣць иматъ оурѧдъ рѣкомъ Оуправа Кастрищьничьскаѥго коньца :