Лидьскъ повѣтъ · Бѣла Роусь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Лидский · повѣтъ ⁖)
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Лидьскъ повѣтъ


Лидьскъ повѣтъ
повѣтъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Бѣла Роусь
Глава Сєргєи Ложєщьникъ
Людии обитаѥтъ 131 860
Основанъ ѥстъ 1940


Лидьскъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь ⁙ Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Городєньска ѡбласть ⁙ Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ ⁙ Главьнъ градъ Лида ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 131 860 ⁙ Сътворѥнъ бѣ мѣсѧца їаноуарїꙗ 15 дьнꙗ 1940 лѣта