Jump to content

Лєниньскъ конѣць · Могилєвъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Лєнинский · конѣцъ · (Могилєвъ) ⁖)

Лєниньскъ конѣць · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ градоу Могилєвъ въ ѡбласти · рѣкома Могилєвьска ѡбласть : Конѣць иматъ оурѧдъ рѣкомъ Оуправа Лєниньскаѥго коньца :