Прьвотравєньскъ конѣць · Мѣньскъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Първотравєнский · конѣцъ · (Мѣнскъ) ⁖)
Видъ

Прьвотравєньскъ конѣць · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ градоу Мѣньскъ въ ѡбласти · рѣкома Мѣньска ѡбласть : Конѣць иматъ оурѧдъ рѣкомъ Оуправа Прьвотравєньскаѥго коньца : Людии обитаєтъ 237 800.