Коꙁаци

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Коꙁакъ съ главоѭ татарина

Коꙁаци инако каꙁаци и оукраиньскꙑ козаки · роусьскꙑ казаки · въсточьнословѣ́ньскъ сѷбєѳносъ ѥ́стъ ⁙ Обита́ѭтъ Оукра́инѣ · Рѡсі́и ⁙ Коꙁаць ро́дьна ѩꙁꙑка оукра́иньскъ и роу́сьскъ ѥстє́ ⁙ Вѣ́рьни Бо́гоу лю́диѥ бо́л҄ьшємь чисмєнь́мь правосла́вьни сѫ́тъ

о коꙁаць имєнє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Своѥ имѧ каꙁаци отъ тѷрчьска слова qazaq/kazak[1] имѫтъ ⁙ Дрєвл҄ьнѥроусьскꙑ и црькъвьнословѣньскꙑ[2] тъ слово ⁖ коꙁакъ ⁖ пишитъ сѧ · отъкѫдоу въ словѣньскъ ѩꙁꙑкъ поѩто ѥстъ · нъ обраꙁъ ⁖ каꙁакъ ⁖ такождє вѣрьнъ ѥстъ · бо добрѣ єтѷмологїѭ кажєтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

І҃Ꙃ вѣцѣ Доньска рать и Ꙁапорожьска сѣчь сътворѥна ѥстє́ · онажє двѣ наибол҄иѩ каꙁачьскꙑ обьщи́на бѣашєтє́ ⁙ 1775 лѣта Єкатєрїнꙑ Вєликꙑѩ оукаꙁаниѥмь Ꙁапорожьска сѣчь поничьжєна бѣ ⁙ І҃Ꙁ и І҃Ѳ вѣкꙑ каꙁачьскꙑ рати Сибири и инꙑ ꙁємлѩ такождє сътворѥнꙑ ⁙ Такъждє въ с҄и врѣмєна мъногꙑ каꙁачьскꙑ въстаниꙗ проидошѧ · наприкладъ въстаниѥ Стєпана Раꙁина ово въстаниѥ Кѡндратїꙗ Боулавина ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Доньскаѥго каꙁачьства Чєркасьскъ бѣ ⁙

По Гражданьскꙑ воинꙑ жє каꙁачьскꙑ рати поничьжєнꙑ бѣ · бо Бѣлꙑѩ силъ страноу воинѣ приимашє ⁙ Нꙑнѣ Рѡсїи и Оукраинѣ каꙁачьство въсъꙁьдаѥтъ сѧ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Cossack//Encyclopædia Britannica
  2. Къниꙃѣ ⁖ Ѡ нача́лѣ проимєнова́нїꙗ козако́въ ѿкꙋдꙋ козаки нарєчєнны, и ѿкоєго плємєны и рѽда ⁖ (словѣньскꙑ ⁖ О начѧлѣ проимєнованиꙗ коꙁаць · отъкѫдоу коꙁаци нарєчєнꙑ и отъ коѥго плємєнє и рода сѫтъ ⁖)