Ондоурасъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ондоу́расъ и їспанїискꙑ Honduras · єпїсимьно имѧ Ондоурасъ Димократїꙗ и їспанїискꙑ República de Honduras · Срѣдьнѩ Амєрїкꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ стольнъ градъ Тєгоусигалпа ѥстъ ⁙ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їспанїискъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 6,9 лєѡ́дръ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ондоураса давьно ꙁнамѧ (1866)

Лѣта 1525 ꙁємлѩ въшьли бѣашѧ въ съставъ Кралѥвьства Їспанїꙗ ⁙ Лѣта 1821 Ондоурасъ Мєѯїка чѧсть сталъ бѣ ⁙ О лѣта 1823 до лѣта 1839 Ондоурасъ съставѣ Срѣдьнѩ Амєрїкꙑ Ѥдьнєнъ Дрьжавъ бѣ ⁙ Лѣта 1839 Ондоурасъ ꙗко самостоꙗтєльна дрьжава сътворѥнъ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ