Каꙁахстанъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Каꙁахстанъ Димократїꙗ
Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Алаш!» (їсторїчьно)
«Алға Қазақстан!" (дрьжавьно)

Каꙁахстанъ ха́рта

стольнъ градъ Coat of arms of Astana.png Астана
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ каꙁашьскъ (дрьжавьнъ)
роусьскъ (єпїсимьнъ)
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 2 724 900 х҃м²
въсєлѥниѥ 16 лєѡдръ

Каꙁахста́нъ и каꙁачьскꙑ Қазақстан · роусьскꙑ Казахстан · єпїсимьно имѧ Каꙁахстанъ Димократїꙗ и каꙁачьскꙑ Қазақстан Республикасы · роусьскꙑ Республика Казахстан · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ и такождє срѣдьнѩ Асїѩ вєлика дрьжава ѥстъ ⁙ Каꙁахстана стольнъ градъ Астана ѥстъ ⁙ Людии 16 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Каꙁахстана дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ каꙁашьскъ ѥстъ ⁙ Мъногꙑ людиѥ такождє роусьскомь ѩꙁꙑкомь бєсѣдоуѭтъ · онжє єпїсимьнъ ѩꙁꙑкъ сѧ авлꙗѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Каꙁашьскꙑ Съвѣтьскꙑѩ Социалистичьскꙑѩ Димократїѩ ꙁнамѧ

Каꙁахстанъ ѥстъ сталъ самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 1991 лѣта послѣди распада Съвѣтскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа ⁙ Прьвꙑи и нꙑнѣшьнъ Каꙁахстана прѣдъсѣдатєл҄ь Ноурсоултанъ Наꙁарбаѥвъ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ