ⱄⱏⰲⱑⱅⱐⱄⰽⱏ ⱄⱁⱌⰺⰰⰾⰺⱄⱅⰺⱍⱐⱄⰽⱏ ⰴⰺⰿⱁⰽⱃⰰⱅⰺⰺ ⱄⱏⰲⱘⰸⱏ

Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ СС҃ДС ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Съвѣ́тьскъ Социалисти́чьскъ Димократі́и Съвѫ́ꙁъ
Союз Советских Социалистических Республик


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ ха́рта

стольнъ градъ Москва
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роу́сьскъ ѩꙁꙑ́къ
самостоꙗтѣль
1922
пространиѥ  
- вьсѩ 22 492 200 х҃м²
въсєлѥниѥ 297 050 000

Съвѣ́тьскъ Социали́стичьскъ Димократі́и Съвѫ́ꙁъ или ССД҃С и роусьскꙑ СССР, Союз Советских Социалистических Республик · въстока Єѵрѡпꙑ и сѣвєра Асїѩ дрьжава ⁙ Стольнъ градъ Москва ⁙ Дрьжавьнъ роусьскъ ѩꙁꙑкъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Сътворєнъ лѣ́та 1922 по ѥдинѥнии съвѣтьскъ Рѡсїѩ · Оукраинꙑ · Бѣлꙑ Роуси и Ꙁакаѵкасїискꙑ Съвѫꙁьнꙑ Димократїѩ

димократїѩ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Отъ 1956 до 1991 лѣта Съвѣтьскѣ Съвѫꙁѣ
пѧть на дєсѧтє димократїѩ бѣахѫ
ꙁнамѧ димократїꙗ стольнъ градъ USSR Republics Numbered Alphabetically in russian.png
1 Flag of Azerbaijan SSR.svg Аꙁѣрбаичаньска СС҃Д Бакꙑ
2 Flag of Armenian SSR.svg Армєньска СС҃Д Єрєванъ
3 Flag of Byelorussian SSR.svg Бѣлорусьска СС҃Д Мѣньскъ
4 Flag of Georgian SSR.svg Гєѡргїиська СС҃Д Тбилиси
5 Flag of Kazakh SSR.svg Каꙁашьска СС҃Д Алматꙑ
6 Flag of Kyrgyz SSR.svg Кꙑргꙑꙁьска СС҃Д Фроунꙁє
7 Flag of Latvian SSR.svg Латвїиска СС҃Д Рига
8 Flag of Lithuanian SSR.svg Литъвьска СС҃Д Вилн҄ь
9 Flag of Moldavian SSR.svg Молдовьска СС҃Д Кишинєвъ
10 Flag of Russian SFSR.svg Рѡсїиска СС҃СД Москъва
11 Flag of Tajik SSR.svg Таджикьска СС҃Д Доушанбє
12 Flag of Turkmen SSR.svg Тѷркмєньска СС҃Д Ашхабадъ
13 Flag of the Uzbek SSR.svg Оуꙁбєкьска СС҃Д Тошкєнтъ
14 Flag of Ukrainian SSR.svg Оукраиньска СС҃Д Кꙑѥвъ
15 Flag of Estonian SSR.svg Єстьска СС҃Д Талинъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ