Фїнїѯъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Фі́нїѯъ въ Тєнєрифѣ

Фі́нїѯъ · такождє пиникъсъ[1] и грьчьскꙑ φοῖνιξ или φοῖνικός · латиньскꙑ Phoenix · дрѣвєсъ родъ ѥстъ · въ ихъжє сємиѭ мєждоу 15 и 20 дроугꙑ видꙑ въходитъ ⁙ Ѥгожє просторъ отъ Канарьскꙑихъ Островъ на ꙁападѣ · прѣꙁъ сѣвєрьнѫ Афрїкоу до Малаисі́ѩ на въстоцѣ ѥстъ ⁙

ꙁьри тако жє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

  1. словѣ́ньскаѥго ѩꙁꙑка́ оучє́на къни́га и аꙁъбоукъ́вьникъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Ꙁнакъ Викитвариꙗ
Сѷстиматикоу виждь Викитварии