Ⰾⱆⰶⰻⱌⰰ

Лоужица

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Лѫжица хартѣ

Лоу́жица и нѣмьчьскꙑ Lausitz · горьнѥсрьбьскꙑ Łužica · дольнѥсрьбьскꙑ Łužyca · пол҄ьскꙑ Łużyce · чєшьскꙑ Lužice · Нѣмьцъ Ꙁаѯєнѣ и Брандєнбоурꙃѣ и Пол҄ьскꙑ Нижєсилєꙁїисцѣ воѥводьствѣ страна ѥстъ идѥ лоужичьсци срьби обитаѭтъ ⁙ Ихъжє 40 тꙑсѫщь Горьнѣ Лоужицѣ обитаѥтъ · а 20 тꙑсѫщь Дольнѣ Лоужицѣ сѫтъ ⁙ Мъноꙃи пѫтьни и ини ꙁнаци сѥѩ ꙁємлѣ двоуѩꙁꙑчьни сѫтъ и пьсани нѣмьчьскꙑимъ и лѫжичьскꙑимъ ѩꙁꙑци сѫтъ

Словѣньскꙑ странꙑ и дрьжавꙑ
Въсточьни Бѣлꙑ Роуси ꙁнамѧ Бѣла Роусь | Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ | Оукраинꙑ ꙁнамѧ Оукраина | (Молдовѣ Придънѣстриѥ)
Ꙁападьни Пол̑ьскꙑ ꙁнамѧ Пол҄ьска | Словѣньска ꙁнамѧ Словѣньско | Чєшьска ꙁнамѧ Чєшьско | (Нѣмьцѣхъ Лоужица)
Южьни Блъгарїѩ ꙁнамѧ Блъгарїꙗ | Боснꙑ ꙁнамѧ Босна | Їллѷрїискꙑ Словѣнїѩ ꙁнамѧ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ | Макєдонїѩ ꙁнамѧ Макєдонїꙗ | Срьбїѩ ꙁнамѧ Срьбїꙗ | Хръватьскꙑ ꙁнамѧ Хръватьска | Чрьнꙑѩ Горꙑ ꙁнамѧ Чрьна Гора