Чрьна Гора

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Чрьна́ Гора́
Црна Гора
Crna Gora


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЧрьна Гора ха́рта

стольнъ градъ Подъгорица
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ срь́бьскъ
самостоꙗтѣль
2006
пространиѥ  
- вьсѩ 13 812 х҃м²
въсєлѥниѥ 684 тꙑ́сѫщи
Montenegro municipalities.png

Чрьна́ Гора́ и́ли Чрьного́риѥ и срьбьскꙑ Црна Гора/Crna Gora . нєвѣрьнѣ ꙁꙑваѥмаꙗ иногда словѣ́ньскꙑ ⁖ Чрьногориꙗ ⁖ по обраꙁоу дроугъ дрьжа́въ имєнъ · дрьжа́ва Балканъ ѥ́стъ ⁙ Чрьнꙑѩ Горꙑ сто́льнъ гра́дъ Подъгорица ѥ́стъ ⁙ Чрьнꙑ Горꙑ люди́и 684 тꙑ́сѫщи обита́ѥтъ

їсторїꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Давѣ бꙑла самостоꙗтєл҄ьнаꙗ бѣашє · 1918 лѣ́та по Прьвꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ въшьла бѣашє въ съставъ Кралѥвьства Срь́бъ, Хръва́тъ и Словѣ́ньць · послѣди имєноуѥмаꙗ Югославиꙗ · по Въторꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ ꙗжє Социалисти́чьска Съвѫ́ꙁьна Димократі́ꙗ Югославиꙗ и́ли ССД҃Ю бѣашє ⁙ Послѣди распада ССД҃Ю въшьла бѣашє въ съвѫꙁьнѫ дрьжа́вѫ Срь́бїѭ и Чрьного́риѥ · 2006 лѣ́та по въсєнародьна гласованиꙗ Чрьна́ Гора́ стала ѥстъ пакꙑ самостоꙗтєл҄ьна дрьжа́ва

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Словѣньскꙑ странꙑ и дрьжавꙑ
Въсточьни: Бѣлꙑ Роуси ꙁнамѧ Бѣла Роусь | Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ | Оукраинꙑ ꙁнамѧ Оукраина | (Молдовѣ Придънѣстриѥ)

Ꙁападьни: Пол̑ьскꙑ ꙁнамѧ Пол̑ьска | Словѣньска ꙁнамѧ Словѣньско | Чєшьска ꙁнамѧ Чєшьско | (Нѣмьцѣхъ Лѫжица)


Южьни: Блъгарїѩ ꙁнамѧ Блъгарїꙗ | Боснꙑ ꙁнамѧ Босна | Їллѷрїискꙑ Словѣнїѩ ꙁнамѧ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ | Макєдонїѩ ꙁнамѧ Макєдонїꙗ | Срьбїѩ ꙁнамѧ Срьбїꙗ | Хръватьскꙑ ꙁнамѧ Хръватьска | Чрьнꙑѩ Горꙑ ꙁнамѧ Чрьна Гора