Молдова

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Молдова Димократїꙗ
Republica Moldova


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъМолдова ха́рта
Молдова ха́рта

стольнъ градъ Кишинєвъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ молдовьскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 33 843 х҃м²
въсєлѥниѥ 3,3 лєѡдръ

Молдо́ва и молдовьскꙑ Moldova · єпїсимьно имѧ Молдова Димократїꙗ и молдовьскꙑ Republica Moldova · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Кишинєвъ ѥстъ ⁙ Молдовꙑ дрьжавьнъ молдовьскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 3,3 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Молдовьскꙑ Съвѣтьскꙑѩ Социалистичьскꙑѩ Димократїѩ ꙁнамѧ

Молдовьско Кънѧжьство Д҃І вѣцѣ почѧто бѣ ⁙ Ꙃ҃І вѣцѣ ꙁємлѩ кнꙗжьства въшьла въ съставъ Османьскꙑ аѵтократѡрїѩ бѣашѧ ⁙ Ѳ҃І Молдова стала ѥстъ Бєссарабьскоѭ кѷбєрнїѥѭ Рѡсїиськꙑ їмпєрїѩ

Молдова ѥстъ стала пакꙑ самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 1991 лѣта послѣди распада Съвѣтьскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа

Молдовꙑ чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Молдова на 32 чѧстиѧ дѣлєна ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ