Pages with the most categories

прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

The following data is cached, and was last updated 02:20, їаноуарїꙗ 17 числа, 2018. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

виждь (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Ꙁападьна Дьвина‏‎ (4 катигорїѩ)
 2. Горьнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъ‏‎ (4 катигорїѩ)
 3. Молдовьско Кънѧжьство‏‎ (4 катигорїѩ)
 4. Роусь‏‎ (4 катигорїѩ)
 5. Пєтръ Вєликꙑи‏‎ (4 катигорїѩ)
 6. Срьбьскъ ѩꙁꙑкъ‏‎ (4 катигорїѩ)
 7. Росєнъ Плєвнєлиѥвъ‏‎ (4 катигорїѩ)
 8. Доушанъ Срьбьскъ‏‎ (4 катигорїѩ)
 9. Срьбьскохръватьско ѩꙁꙑчьно събраниѥ‏‎ (4 катигорїѩ)
 10. Ꙁападьнороусьскъ ѩꙁꙑкъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 11. Ранъко Матасовищь‏‎ (3 катигорїѩ)
 12. Дилма Роусєвъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 13. Въсєлѥниѥ‏‎ (3 катигорїѩ)
 14. Викторъ Ющєнко‏‎ (3 катигорїѩ)
 15. Лондонъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 16. Їѡаннъ Владиславъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 17. Ѳєодѡръ Достоѥвьскꙑи‏‎ (3 катигорїѩ)
 18. Владимиръ Поутинъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 19. Льхъ Валѧса‏‎ (3 катигорїѩ)
 20. Алєѯандръ Макєдоньскъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 21. Їѡаннъ Асєн҄ь В҃‏‎ (3 катигорїѩ)
 22. Ꙁємлꙗ‏‎ (3 катигорїѩ)
 23. Дольнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 24. Цин҄ь Шихоуанди‏‎ (3 катигорїѩ)
 25. Витьбьскъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 26. Ольгъ Вѣщии‏‎ (3 катигорїѩ)
 27. Сѡкратъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 28. Арїстотєл҄ь‏‎ (3 катигорїѩ)
 29. Алєѯандръ Лоукашєнко‏‎ (3 катигорїѩ)
 30. Їѡаннъ Асєн҄ь А҃‏‎ (3 катигорїѩ)
 31. Єѵрѡпа‏‎ (3 катигорїѩ)
 32. Сѷмєѡнъ А҃ Вєликъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 33. Рюрикъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 34. Лоуисъ Инасиоу Лоула да Силва‏‎ (3 катигорїѩ)
 35. Їѡаннъ Алєѯандръ‏‎ (3 катигорїѩ)
 36. Канъ Кроумъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 37. Полотьскъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 38. Платѡнъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 39. Асїꙗ‏‎ (3 катигорїѩ)
 40. Лоужица‏‎ (3 катигорїѩ)
 41. Їндонисїꙗ‏‎ (3 катигорїѩ)
 42. ISO 4217‏‎ (3 катигорїѩ)
 43. Дрьжавьно славопѣниѥ‏‎ (3 катигорїѩ)
 44. Димитрїи Мєдвѣдєвъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 45. Платьно срѣдьство‏‎ (3 катигорїѩ)
 46. Москъва‏‎ (3 катигорїѩ)
 47. Вилн҄ь‏‎ (3 катигорїѩ)
 48. Аспароухъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 49. Їѡаннъ Шишманъ‏‎ (3 катигорїѩ)
 50. Игор҄ь Рюриковищь‏‎ (3 катигорїѩ)

виждь (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)