Jump to content

Андора ла Вєлꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Андора ла Вєлꙗ
гра́дъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Андора
Людии обитаѥтъ 22 615
Основанъ ѥстъ Ꙁ҃ вѣкъ


Андора ла Вєлꙗ · и каталаньскꙑ Andorra la Vella · їспанїискꙑ Andorra la Vieja и словѣньскꙑ Стара Андора ⁙ Кънѧжьства Андорꙑ стольнъ градъ отъ 1278 лѣта ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 22 615 ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Валирѣ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Мъногꙑ мьнѧтъ оубо градъ Ꙁ҃ вѣцѣ Карломь Вєликꙑимь основанъ бѣ ⁙

видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ