Вилн҄ь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Вилн҄ь
Градъ
ꙁнакъ
Grand Coat of arms of Vilnius.png
ꙁнамѧ
Flag of Vilnius.svg
Дрьжава Литьва
Людии обитаѥтъ 553,904
Основанъ ѥстъ 1323
Нарєчєнъ градъ 1387
LietuvaVilnius.png


Вилн҄ь · словѣньскꙑ парадїгма ju · ꙗко литъвьскꙑ Vilnius · бѣлороусьскꙑ Вільня, Вільнюс · пол҄ьскꙑ Wilno) · Литъвꙑ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Помѣновєнъ ꙁапрьва лѣта 1323 ѥстъ ⁙ Нарєчєнъ градъ лѣта 1387 ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 554 тꙑсѫщи

Вилн҄ь дрєвлѥ Литъвьска Вєлика Кънѧжьства стольнъ градъ бѣашє.

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москъва | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ