Вилн҄ь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Вилн҄ь
Градъ
ꙁнакъ
Grand Coat of arms of Vilnius.png
ꙁнамѧ
Flag of Vilnius.svg
Дрьжава Литьва
Людии обитаѥтъ 553.904
Основанъ ѥстъ 1323
Нарєчєнъ градъ 1387
LietuvaVilnius.png

Вилн҄ь · словѣньскꙑ парадїгма ju · ꙗко литъвьскꙑ Vilnius · бѣлороусьскꙑ Вільня, Вільнюс · пол҄ьскꙑ Wilno) · Литъвꙑ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Помѣновєнъ ꙁапрьва лѣта 1323 ѥстъ ⁙ Нарєчєнъ градъ лѣта 1387 ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 554 тꙑсѫщи

Вилн҄ь дрєвлѥ Литъвьска Вєлика Кънѧжьства стольнъ градъ бѣашє.

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ стольни гради

Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москъва | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки


¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ