Православиѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Правосла́виѥ и грьчьскꙑ ὀρθοδοξία · исто сѫждєниє · сѧ Въстоцѣ А҃ вѣка по Х҃Р ави Православиѥ ѥдинобожиꙗ вѣра ѥстъ ꙗжє сѧ на Їисоу Хрїста оучєнии ꙁиждєтъ · ꙗко иꙁдрєчєно о сѥмь Новѣѥмь Ꙁавѣтѣ ѥстъ · и ꙗжє Вѣрꙑ Сѷмволъ исповѣдоуѥтъ · ижє Нїкєискъ съборъ лѣта 325 по Х҃Р и Цѣсарѥградъскъ съборъ лѣта 381 по Х҃Р оуставила ѥстє

православьнꙑ црькъви[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Дрьжави · ихъжє Православиѥ стрьто ѥстъ
 • Кѡнстантинопольска православьна црькꙑ
 • Алєѯандрїиска православьна црькꙑ
 • Антїохіїиска православьна црькꙑ
 • Їєроусаліїмьска православьна црькꙑ
 • Роусьска православьна црькꙑ
 • Срьбьска православьна црькꙑ
 • Блъгарьска православьна црькꙑ
 • Роумꙑньска православьна црькꙑ
 • Гєѡргїиска православьна црькꙑ
 • Кѷпрьска православьна црькꙑ
 • Грьчьска православьна црькꙑ
 • Алваньска православьна црькꙑ
 • Пол҄ьска православьна црькꙑ
 • Чєшьскословѣньска православьна црькꙑ
 • Оукраинска православьна црькꙑ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ