Ⱍⱃⱐⱀⰰ Ⰳⱁⱃⰰ

Чрьна Гора

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Чрьна́ Гора́ ⁖)
Jump to navigation Jump to search
Montenegro municipalities.png

Чрьна́ Гора́ или Чрьного́риѥ и срьбьскꙑ Црна Гора/Crna Gora . нєвѣрьнѣ ꙁꙑваѥмаꙗ иногда словѣньскꙑ ⁖ Чрьногориꙗ ⁖ по обраꙁоу дроугъ дрьжавъ имєнъ · дрьжава Балканъ ѥстъ ⁙ Чрьнꙑѩ Горꙑ стольнъ градъ Подъгорица ѥстъ ⁙ Чрьнꙑ Горꙑ людии 684 тꙑсѫщи обитаѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Давѣ бꙑла самостоꙗтєл҄ьнаꙗ бѣашє · 1918 лѣта по Прьвꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ въшьла бѣашє въ съставъ Кралѥвьства Срьбъ, Хръватъ и Словѣньць · послѣди имєноуѥмаꙗ Югославиꙗ · по Въторꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ ꙗжє Социалистичьска Съвѫꙁьна Димократїꙗ Югославїꙗ или ССД҃Ю бѣашє ⁙ Послѣди распада ССД҃Ю въшьла бѣашє въ съвѫꙁьнѫ дрьжавѫ Срьбїѭ и Чрьногориѥ · 2006 лѣта по въсєнародьна гласованиꙗ Чрьна Гора стала ѥстъ пакꙑ самостоꙗтєл҄ьна дрьжа́ва

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Словѣньскꙑ странꙑ и дрьжавꙑ
Въсточьни Бѣлꙑ Роуси ꙁнамѧ Бѣла Роусь | Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ | Оукраинꙑ ꙁнамѧ Оукраина | (Молдовѣ Придънѣстриѥ)
Ꙁападьни Пол̑ьскꙑ ꙁнамѧ Пол҄ьска | Словѣньска ꙁнамѧ Словѣньско | Чєшьска ꙁнамѧ Чєшьско | (Нѣмьцѣхъ Лоужица)
Южьни Блъгарїѩ ꙁнамѧ Блъгарїꙗ | Боснꙑ ꙁнамѧ Босна | Їллѷрїискꙑ Словѣнїѩ ꙁнамѧ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ | Макєдонїѩ ꙁнамѧ Макєдонїꙗ | Срьбїѩ ꙁнамѧ Срьбїꙗ | Хръватьскꙑ ꙁнамѧ Хръватьска | Чрьнꙑѩ Горꙑ ꙁнамѧ Чрьна Гора