Польꙃєватєл҄ь:Tiskin/Гла́вьна страни́ца

  Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
  ими боукъвиѥ с҄ьдє ви́дѣниꙗ климєнтовꙑихъ боукъвъ · и дѣлꙗ и с҄ьдє кѷри́лловꙑихъ боукъвъ аꙁъ · боукꙑ · вѣдѣ дѣлꙗ
  ДО́БРѢ ПРИТИ́ ВЪ ВИКИПЄ́ДЇѬ ·

  Сѥ́ ѥ́стъ мъногоѩꙁꙑ́ка отврьста єнкѷклопє́дїꙗ · ѭ́жє къ́жьдо мо́жєтъ иꙁмѣнꙗ́ти ⁙
  Википє́дїꙗ пьса́на словѣ́ньскꙑимь ѩꙁꙑко́мь начѧта́ ѥ́стъ їоу́нїꙗ 2006 лѣ́та

  Дьнь́сь Википє́дїи 1.180 члѣ́нъ сѫ́тъ

  И́збранъ члѣ́нъ

  Словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ сѧ къ їндоєѵрѡ́пьска дрѣвєсє словѣ́ньска вѣ́твиꙗ южнословѣ́ньсцѣ вѣ́тви оноситъ ⁙ нꙑ́нѣ словѣ́ньскъ мрь́твъ ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ

  Къни́жьнъ словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ съста́влѥнъ Кѷри́лломь и Мєѳо́дїѥмь ѥ́стъ · ꙗ́жє прѣложи́ла словѣ́номъ црькъ́вьнꙑѩ къни́гꙑ бѣа́шєтє ⁙ Словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ по врѣ́мєнє сѧ подъ съврѣмє́ньнъ словѣ́нъ рѣ́чиѭ мѣнꙗ́лъ ѥ́стъ · ѥ́жє къ нꙑ́нѣшьню црькъвьнословѣ́ньскоу ѩꙁꙑкоу́ привєдє́

  Прьваꙗ а́ꙁъбоукꙑ словѣ́ньска ѩꙁꙑ́ка дѣлꙗ́ кѷри́лловица ѥ́стъ · ѭжє Кѷри́ллъ сътвори ⁙ Ѥѭжє прьвꙑ словѣ́ньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ ⁙ По нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии грь́чьскꙑ а́ꙁъбоукъвє осно́вѣ новаꙗ словѣ́ньска а́ꙁъбоукꙑ Климє́нтомь Охрїдьскомь сътворѥна́ бѣ · климє́нтовицѥѭ наꙁъванаꙗ ⁙ Си а́ꙁъбоукꙑ жє кѷри́лловицꙑ мѣсто прѣимашє

  И́збранъ ви́дъ

  Вѣси ли ꙗко ...

  Словѣ́нє

  Словѣ́ньсци ѩꙁꙑци́

  словѣ́ньскъ · блъга́рьскъ · бо́сньскъ · бѣлороу́сьскъ · горьнѥсрь́бьскъ · дольнѥсрь́бьскъ · їллѷрі́искословѣ́ньскъ · карпа́тьскороу́сьскъ · карпа́тьскословѣ́ньскъ · кашоу́бьскъ · макєдо́ньскъ · по́л҄ьскъ · роу́сьскъ · силєꙁі́искъ · срьбьскохръва́тьскъ ѩꙁꙑ́къ и го́воръ събьра́ниѥ · срь́бьскъ · оукра́иньскъ · хръва́тьскъ · црькъвьнословѣ́ньскъ · чє́шьскъ
  Словѣ́ньскꙑ дрьжа́вꙑ

  Блъгарі́ꙗ · Босна́ · Бѣла́ Роу́сь · Їллѷрі́иска Словѣні́ꙗ · (Лѫ́жица въ Нѣ́мьцѣхъ) · Макєдоні́ꙗ · По́л̑ьска · (Придънѣ́стриѥ въ Молдо́вѣ) · Рѡсі́ꙗ · Словѣ́ньско · Срь́бїꙗ · Оукра́ина · Хръва́тьска · Чє́шьско · Чрьна́ Гора́
  Словѣ́ньсци наро́ди

  Блъга́рє · Бо́сньци · Бѣлороу́си · Кашоу́би · Макєдо́ньци · Полꙗ́нє · Роу́сє (Карпа́тьсци) · Роу́сьсци · Словѣ́нє (Їллѷрі́исци) · Словѣ́нє (Карпа́тьсци) · Срь́би (Лѫ́жичьсци) · Срь́би (ю́жьни) · Оукра́иньци · Хръва́ти · Чє́си

  Ро́дьствьна опꙑтьствова́ниꙗ

  30px|http://wikinews.org|Викивѣсти Викивѣсти
  Отврьстъ вѣстии кладѧꙃь
  25px|link=meta:|Мєта вики Мєта-вики
  Викимєдїѩ опꙑтьствовании обьщєниꙗ съвѣтъ
  25px|link=oldwikisource:Category:Old Church Slavonic|Викиѳика Викиѳика
  Отврьста вївлїоѳика
  24px|link=commons:|Викикладъ Викикладъ
  Отврьсто видъ и ꙁвѫкъ събраниѥ
  30px|link=http://wikiversity.org|Викиоучєниѥ Викиоучєниѥ
  Отврьсто мѣсто оучєниꙗ
  25px|link=http://wikibooks.org|Викикънигꙑ Викикънигꙑ
  Отврьстꙑ кънигꙑ и напѫтьствиꙗ

  Словѣ́ньскꙑ Википє́дїѩ

  Бѣлороусьскъ — єпїсимьно положєниѥ (беларуская) · Бѣлороусьскъ — старо положєниѥ (беларуская) · Босньскъ (bosanski) · Блъгарьскъ (български) · Дольнѥсрьбьскъ (Dolnoserbski) · Кашоубьскъ (kaszëbsczi) · Макєдоньскъ (македонски) · Пол̑ьскъ (Polski) · Роусьскъ (русский) · Карпатьско-словѣньскъ (slovenčina) · Їллѷрїиско-словѣньскъ (slovenščina) · Срьбьскъ (српски/srpski) · Срьбьскохръватьскъ (српскохрватски/srpskohrvatski) · Оукраиньскъ (українська) · Горьнѥсрьбьскъ (hornjoserbšćina) · Хръватьскъ (hrvatski) · Чєшьскъ (česky)

  Помощь · Грамота · Обьщєниѥ · Википєдїѩ оуставъ · Даꙗниꙗ · WAP · Достѫпъ · Съвѧꙁь


  cu: О сѥмь тлъцѣ · be: Пра гэты раздзел · be-x-old: Пра гэты разьдзел · bg: За този раздел · cs: O této edici · en: About this section · eo: Pri tiu ĉi sekcio · mk: За овој дел · pl: O tej wersji · ru: Об этом разделе · sr: О овом делу · uk: Про цей розділ